Informace o právech zákazníka

Respektujeme a podporujeme práva zákazníků innogy. V případě, že o tom nejste přesvědčeni, zavolejte nám na nonstop zákaznickou linku innogy zdarma 800 11 33 55, případně nám napište e-mailem na: info@innogy.cz

Instituce, které dohlížejí na dodržování pravidel energetického trhu:

Energetický regulační úřad 

   

Ministerstvo průmyslu a obchodu

   

Státní energetická inspekce

Masarykovo náměstí 5
586 01 Jihlava
E-mail:  eru@eru.cz
Telefon:  564 578 666

Na Františku 32
110 15 Praha 1
E-mail: posta@mpo.cz
Telefon:  224 851 111

Gorazova 24
120 Praha2
E-mail: posta@sei.gov.cz
Telefon: 224 907 340

Energetický regulační úřad (www.eru.cz) je orgánem státního dozoru a zároveň mimosoudně vyřizuje stížnosti spotřebitelů.
Na návrh spotřebitele rozhoduje spory:

  • o plnění ze smlouvy o sdružených službách dodávky plynu/elektřiny
  • o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a dodavatelem nebo distributorem plynu/elektřiny vznikl, trvá, nebo zanikl
  • o poskytnutí náhrady za nedodržení standardů kvality dodávek a služeb