Přepis poštou - nový zákazník - innogy - s plnou mocí

Přepis smlouvy je možné vyřídit i korespondenčně. Všechny potřebné dokumenty dle návodu níže vytiskněte, podepište a pošlete k nám. Pokud si nebudete vědět rady, využijte jednoduchou online aplikaci prepisenergii.cz, která vás navede a všechny potřebné dokumenty sama vygeneruje.

Potřebné dokumenty

  • Žádost o připojení k distribuční soustavě (dle distribuční zóny – níže)
  • Smlouva o sdružených službách dodávky
  • Plná moc pro zastupování
  • dokument prokazující vlastnické právo k nemovitosti
  • vzájemně odsouhlasený stav plynoměru/elektroměru
  • může vám pomoci faktura od původního zákazníka v místě, které přihlašujete


Poznámka: Pokud je distributorem Pražská plynárenská Distribuce, je třeba doložit Předávací protokol pro přepis odběrného místa a Plnou moc pro změnu dodavatele. Pro distributora Quantum je nutné přiložit Předávací protokol pro přepis odběrného místa.
Pro přepisy elektrické energie je potřeba doložit i Plnou moc pro změnu dodavatele, na základě které uzavřeme s distributorem smlouvu o připojení k distribuční soustavě pro nového zákazníka.

Postup

Při uzavření nové smlouvy na dodávku energií je obvykle zapotřebí podat i Žádost o připojení k distribuční soustavě. Níže naleznete odkazy pro stažení této žádosti.

Zemní plyn  GasNet
 E.ON Distribuce
 Quantum
 Pražská plynárenská Distribuce (zde není nutné žádost podávat)
Elektřina  ČEZ Distribuce
 E.ON Distribuce (zde není nutné žádost podávat)
 PRE Distribuce

V rámci uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu nebo elektřiny si vyberte produkt, který vám nejvíce vyhovuje a jedno podepsané vyhotovení smlouvy připojte k ostatním dokumentům pro přepis smlouvy (druhé si pečlivě uschovejte).
Jako nový zákazník musíte doložit vlastnický vztah k nemovitosti, nejčastěji formou kupní či nájemní smlouvy, ze které nám postačí informace o novém vlastníkovi / nájemníkovi a identifikace dané nemovitosti – tímto opatřením chráníme zákazníky před neoprávněnými přepisy.

 
V případě, že budete vyplňovat přepis za původního zákazníka, je nutné, aby vám původní zákazník udělil Plnou moc pro zastupování. Dokumenty potřebné pro ukončení smlouvy původního zákazníka vyplňte jeho jménem a podepište. Nezapomeňte přiložit originál této plné moci.

Všechny dokumenty vyplněné za vás i za původního zákazníka zašlete společně, v jedné obálce, na níže uvedenou adresu. Pro řešení případných nesrovnalostí pomůže, když k žádosti připojíte i telefonický nebo e-mailový kontakt.

innogy Zákaznické služby, s.r.o.
Oddělení komplexních požadavků
Plynární 2748/6
702 72 Ostrava - Moravská Ostrava

Jakmile obdržíme vaše dokumenty ke zpracování, budeme vás v nejbližší možné době kontaktovat a dořešíme vše potřebné.
Přepis zemního plynu lze provést nejdříve do 15 dní, přepis elektrické energie pak nejdříve do 25 dní.