Přepis poštou - nový zákazník - innogy - po úmrtí původního

Přepis smlouvy je možné vyřídit i korespondenčně. Všechny potřebné dokumenty dle návodu níže vytiskněte, podepište a pošlete k nám. Pokud si nebudete vědět rady, využijte jednoduchou online aplikaci prepisenergii.cz, která vás navede a všechny potřebné dokumenty sama vygeneruje.

Potřebné dokumenty

  • Žádost o připojení k distribuční soustavě (dle distribuční zóny – níže)
  • Smlouva o sdružených službách dodávky
  • Čestné prohlášení
  • kopie Úmrtního listu nebo Rozhodnutí o dědickém řízení (je-li k dispozici)
  • stav plynoměru/elektroměru
  • může vám pomoci faktura od původního zákazníka v místě, které přihlašujete

Poznámka: Pro přepisy elektrické energie je potřeba doložit i Plnou moc pro změnu dodavatele, na základě které pro vás uzavřeme s distributorem smlouvu o připojení k distribuční soustavě.

Postup

V případech, kdy původní zákazník zemře, uplatňuje nový zákazník Čestné prohlášení, kde tuto skutečnost potvrdí. Při uzavření nové smlouvy na dodávku energií je obvykle zapotřebí podat i Žádost o připojení k distribuční soustavě. Níže naleznete odkazy pro stažení této žádosti.

Zemní plyn  GasNet
 E.ON Distribuce
 Quantum
 Pražská plynárenská Distribuce (zde není nutné žádost podávat)
Elektřina  ČEZ Distribuce
 E.ON Distribuce (zde není nutné žádost podávat)
 PRE Distribuce

V rámci uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu nebo elektřiny si vyberte produkt, který vám nejvíce vyhovuje a jedno podepsané vyhotovení smlouvy připojte k ostatním dokumentům pro přepis smlouvy (druhé si pečlivě uschovejte).

Všechny dokumenty zašlete společně, v jedné obálce, na níže uvedenou adresu. Pro řešení případných nesrovnalostí pomůže, když k žádosti připojíte i telefonický nebo e-mailový kontakt.

innogy Zákaznické služby, s.r.o.
Oddělení komplexních požadavků
Plynární 2748/6
702 72 Ostrava - Moravská Ostrava

Jakmile obdržíme vaše dokumenty ke zpracování, budeme vás v nejbližší možné době kontaktovat a dořešíme vše potřebné.
Přepis zemního plynu je možné provést nejdříve do 15 dní, přepis elektrické energie pak nejdříve do 25 dní.