Přepis online - nový zákazník - ne innogy - původní není součinný

Online přepis smlouvy na energie je nejjednodušším způsobem jak tento proces vyřídit. Navštivte aplikaci prepisenergii.cz, která vás provede jednotlivými kroky. Svůj přepis tak můžete dokončit během několika minut.

Potřebné dokumenty

  • Žádost o připojení k distribuční soustavě (automaticky se generuje z aplikace)
  • Smlouva o sdružených službách dodávky (automaticky se generuje z aplikace)
  • Plná moc pro změnu dodavatele (automaticky se generuje z aplikace)
  • Čestné prohlášení (automaticky se generuje z aplikace)
  • dokument prokazující vlastnické právo k nemovitosti
  • aktuální stav plynoměru/elektroměru
  • může vám pomoci faktura od původního zákazníka v místě, které přihlašujete

Postup

V případech, kdy nový zákazník nezná původního (odstěhoval se neznámo kam), uplatňuje nový zákazník Čestné prohlášení, kde tuto skutečnost potvrdí. V těchto případech se v aplikaci prepisenergii.cz vyplňuje pouze proces přihlášení. Pro zajištění rychlého vyřešení přepisu bez případných komplikací je však vždy lepší, aby nám původní zákazník podepsal Plnou moc pro změnu dodavatele (formulář též dostupný po vyplnění procesu odhlášení) nebo svůj smluvní vztah sám vypověděl, případně vás k tomuto účelu zplnomocnil.


Při uzavření nové smlouvy na dodávku energií je obvykle zapotřebí podat i Žádost o připojení k distribuční soustavě. Na základě ní vám zajistíme připojení k distribuční soustavě pro odběrné místo, které budete nově využívat. Pomocí podepsané plné moci za vás vyřídíme změnu dodavatele na daném odběrném místě.

Jakmile obdržíme vaše dokumenty ke zpracování, budeme vás v nejbližší možné době kontaktovat a dořešíme vše potřebné.