Přepis online - nový zákazník - ne innogy - s plnou mocí

Online přepis smlouvy na energie je nejjednodušším způsobem jak tento proces vyřídit. Navštivte aplikaci prepisenergii.cz, která vás provede jednotlivými kroky. Svůj přepis tak můžete dokončit během několika minut.

Potřebné dokumenty

  • Žádost o připojení k distribuční soustavě pro nového zákazníka (automaticky se generuje z aplikace)
  • Smlouva o sdružených službách dodávky pro nového zákazníka (automaticky se generuje z aplikace)
  • Plná moc pro změnu dodavatele (automaticky se generuje z aplikace)
  • Plná moc pro zastupování (formulář si stáhněte a vytiskněte, není součástí aplikace)
  • dokument prokazující vlastnické právo k nemovitosti
  • nejlépe vzájemně odsouhlasený stav plynoměru/elektroměru 
  • může vám pomoci faktura od původního zákazníka v místě, které přihlašujete

 

  • Dokumenty pro ukončení smlouvy původního zákazníka - výčet je variabilní dle situace (automaticky se generuje z aplikace)

Postup

Při uzavření nové smlouvy na dodávku energií je obvykle zapotřebí podat i Žádost o připojení k distribuční soustavě. Na základě ní vám zajistíme připojení k distribuční soustavě pro odběrné místo, které budete nově využívat. Pomocí podepsané plné moci za vás vyřídíme změnu dodavatele na daném odběrném místě.
Jako nový zákazník musíte doložit vlastnický vztah k nemovitosti, nejčastěji formou kupní či nájemní smlouvy, ze které nám postačí informace o novém vlastníkovi / nájemníkovi a identifikace dané nemovitosti – tímto opatřením chráníme zákazníky před neoprávněnými přepisy.

V případě, že budete vyplňovat přepis za původního zákazníka (předpokladem je, že vám udělil Plnou moc pro zastupování), vyplňte v aplikaci prepisenergii.cz část odhlášení, věnující se ukončení smlouvy jménem původního zákazníka, podepište a k odesílaným dokumentům nezapomeňte přiložit podepsaný originál Plné moci.

Jakmile obdržíme vaše dokumenty ke zpracování, budeme vás v nejbližší možné době kontaktovat a dořešíme vše potřebné.