Přepis poštou - původní zákazník - innogy

Přepis smlouvy je možné vyřídit i korespondenčně. Všechny potřebné dokumenty dle návodu níže vytiskněte, podepište a pošlete k nám. Pokud si nebudete vědět rady, využijte jednoduchou online aplikaci prepisenergii.cz, která vás navede a všechny potřebné dokumenty sama vygeneruje.

Potřebné dokumenty


Poznámka
: Pokud je distributorem Pražská plynárenská Distribuce, je třeba doložit Předávací protokol pro přepis odběrného místa (podepsaný původním i novým zákazníkem). Pro distributora Quantum je nutné přiložit Předávací protokol pro přepis odběrného místa.

Postup

Jako původní zákazník vyplňujete Návrh na ukončení smlouvy dohodou, kde zaškrtnete možnost ukončení smlouvy s přepisem na jinou osobu.
K rychlejšímu vyřízení požadavku přispěje, pokud původní i nový zákazník zašlou vyplněné dokumenty společně, v jedné obálce, tedy pokud obdržíme všechny dokumenty k odběrnému místu najednou. Pro řešení případných nesrovnalostí pomůže, když k žádosti připojíte i telefonický nebo e-mailový kontakt.

Připravené a podepsané dokumenty vložte v jednom vyhotovení do obálky a odešlete na adresu:

innogy Zákaznické služby, s.r.o.
Oddělení komplexních požadavků
Plynární 2748/6
702 72 Ostrava - Moravská Ostrava

Jakmile obdržíme vaše dokumenty ke zpracování, budeme vás v nejbližší možné době kontaktovat a dořešíme vše potřebné. Vyúčtování ukončeného odběru zašleme na vaši původní zasílací adresu. Pokud chcete adresu změnit, prosím, sdělte nám to.
Přepis zemního plynu lze provést nejdříve za 15 dní, přepis elektrické energie nejdříve za 25 dní.