Typové diagramy dodávky

Typové diagramy pomáhají určit výši předpokládané spotřeby zemního plynu v průběhu roku.

Co jsou typové diagramy dodávky (TDD)

 • vyjadřují modelový průběh spotřeby různých typů odběratelů v čase
 • zohledňují rozdílnou spotřebu v průběhu roku
 • obsahují hodinové číselné řady pro všech 365 (resp. 366) dní v roce
 • byly vytvořeny na základě skutečných měření u reprezentativní skupiny zákazníků
 • jsou vytvářeny nové pro každý kalendářní rok
 • jsou platné jednotně pro celou plynárenskou soustavu v ČR

Podle čeho se provádějí výpočty

Od 1. ledna 2011 se výpočty provádějí podle typových diagramů dodávky, které na svých webových stránkách zveřejňuje operátor trhu s energiemi.

Typové diagramy dodávky jsou každý rok aktualizovány a jsou k dispozici tyto typy křivek:

 • přepočtené - zpětně (rok-4) – na jejich základě se provádí rozdělení spotřeby za uplynulé zúčtovací období, stanovení přepočtené roční spotřeby a odhady spotřeby,
 • normalizované – do budoucna (rok+4) – na jejich základě se provádí výpočet záloh na budoucí období

Pro typové diagramy dodávky mimo jiné platí:

 • součet hodnot normalizovaných TDD v rámci jednoho kalendářního roku = 1
 • poměr mezi normalizovanými a přepočtenými TDD je ovlivněn teplotními podmínkami daného roku
  • pokud je součet přepočtených TDD > 1, byl daný rok studenější, než normalizovaný
  • pokud je součet přepočtených TDD < 1, byl daný rok teplejší, než normalizovaný
 • přehled jednotlivých tříd TDD a jejich přiřazení podle typu využití odběrného místa je upraveno v příloze č. 11 vyhlášky 365/2009 Sb.

Legislativní změny

Legislativní změny nastaly ve fakturaci spotřeby zemního plynu od 1. ledna 2011.

Od 1. ledna 2011 byla pro propočty fakturačních hodnot spojených se stavy měřidla - odhady, přepočty a rozdělení spotřeb do období - nahrazena vyhláška č. 251/2001 Sb. vyhláškou 365/2009 Sb.

Z pohledu zákazníka došlo k určitým změnám v následujících oblastech:

 • rozdělení spotřeby do období (ve vazbě na změny ceny zemního plynu v průběhu roku)
 • stanovení přepočtené roční spotřeby, tj. zařazení zákazníka do pásma roční spotřeby a stanovení výše záloh na další období
 • výpočet odhadu stavu měřidla (v případech, kdy je měřidlo nedostupné pro fyzický odečet ze strany provozovatele distribuční soustavy)

Současná & předchozí metodika:

Hranice mezi spotřebou na vaření a ohřev vody a spotřebou při topení byla sjednocena na 720 m3/rok (7,56 MWh/rok).

Do 31. prosince 2010 byly veškeré výpočty prováděny podle jednotné, vyhláškou č. 251/2001 sb., určené otopové křivky. Otopová křivka měla pro spotřebu do 900 m3/rok (9,45 MWh/rok) lineární tvar, nad tuto hodnotu křivka respektovala sezonnost využití zemního plynu při vytápění (výjimku představovaly odhady stavu měřidla, kde byl lineární průběh spotřeby využíván pouze do hranice 720 m3/rok, tj. 7,56 MWh/rok).