Změna smlouvy

Chcete ukončit smlouvu na plyn nebo elektřinu bez přepisu odběru jinou osobou? Mějte na paměti, že při ukončování smlouvy je třeba dodržovat závazky a respektovat smluvní ustanovení, zejména typ smluvního vztahu a délku výpovědní lhůty.

Pro ověření možností ukončení smlouvy formou změny dodavatele neváhejte využít pomoci našich specialistů.
Klikněte na "Zavolejte mi" a zanechte na sebe kontakt.

Zavolejte mi

Chcete ukončit odběr plynu či elektřiny?

Pokud po ukončení vaší smlouvy není uzavřena nová smlouva na totožné místo spotřeby, dojde k ukončení dodávky zemního plynu či elektřiny od innogy a demontáži měřidla (plynoměru, elektroměru).

O přesném termínu ukončení dodávky elektřiny rozhoduje provozovatel distribuční soustavy. Při ukončování smlouvy je třeba respektovat smluvní ustanovení, zejména typ smluvního vztahu a délku výpovědní lhůty (z důvodu smlouvy na dobu určitou).

Chcete, aby plyn či elektřinu odebíral někdo jiný?

Pokud na místě bude pokračovat v odběru plynu či elektřiny jiný zákazník, nedochází k demontáži měřidla.

Změna smlouvy v případě úmrtí

V případě úmrtí zákazníka přepis na jinou osobu provedeme (po doložení úmrtního listu nebo na základě dědického řízení) na některém z našich zákaznických center.

Zákazníkům, kteří vážně uvažují o ukončení smlouvy s innogy a o přechodu k jinému obchodníkovi, doporučujeme nejprve tento krok důkladně zvážit, případně se obrátit přímo na nás, prostřednictvím nonstop zákaznické linky innogy zdarma 800 11 33 55. Je vhodné se zaměřit především na obchodní a smluvní ustanovení, například na:

  • výpovědní lhůty
  • aktivační poplatky za uzavření smlouvy
  • deaktivační poplatky za její ukončení apod.

Doporučení zákazníkům innogy v případě zvažování změny dodavatele

V žádném případě by zákazník ve vlastním zájmu neměl podepisovat žádnou smlouvu ani jiné dokumenty vedoucí ke změně dodavatele bez důkladného předchozího uvážení. Při porovnávání výhodnosti nabídky doporučujeme vzít v úvahu i další faktory jako jsou šíře doplňkových služeb, nabídka produktů, způsob komunikace s dodavatelem, existence sítě kontaktních míst, jistota spolehlivosti dodávek a komplexnost péče o zákazníky.

Pokud jste již novou smlouvu podepsali a chcete tento krok vzít zpět, zavolejte na naši nonstop zákaznickou linku innogy zdarma 800 11 33 55 a my vše vyřídíme za vás.

V poslední době stále častěji dochází k oslovování našich zákazníků zprostředkovateli dodávky zemního plynu jiných dodavatelů formou „podomního“ prodeje. Na základě zkušeností našich zákazníků může být tento způsob prodeje v některých případech spojen s určitými riziky.

Vyúčtování ukončeného odběru

Poslední fakturu vám zašleme na vaši původní zasílací adresu. Chce-li fakturu zaslat jinam, sdělte nám to buď písemně nebo v některém z našich zákaznických center.

Možná rizika při přechodu k jinému dodavateli:

  • nabídky neseriózních zprostředkovatelů nemusí být (již na druhý pohled) tak atraktivní, jak je školení prodejci mohou prezentovat
  • ve smluvních podmínkách se mohu skrývat „háčky“, ať už ve formě různě nazvaných poplatků (které se často rovnají výši úspor), dlouhých výpovědních lhůt či další
  • slibovaná finanční úspora nemusí být významná. Pokud činí např. 500 Kč ročně – může zůstat po odečtení vstupních a jiných případně požadovaných poplatků a po vydělení počtem měsíců na zanedbatelné úrovni