Úsporný tarif

Uvedené informace jsou čerpány z ‍webu Ministerstva průmyslu a ‍obchodu ze ‍dne ‍14. ‍7. ‍2022, aktualizováno 8. 8. 2022.

Vývoj situace hlídáme za vás a ‍stránky pravidelně aktualizujeme. Všechny informace k ‍Úspornému tarifu, které máme, soustředíme právě sem. Detailně, přehledně a bez ‍čekání, které by ‍vás teď mohlo zaskočit při ‍volání na naši zákaznickou linku.

 

Úsporný tarif je ‍vládní opatření, které formou slevy, resp. finančního příspěvku, pomůže domácnostem zmírnit dopad vysokých cen energií.

Bude platit pro ‍nadcházející topnou sezonu. Očekáváme, že vláda rozhodne v první fázi o ‍jeho poskytování od ‍letošního října. Automaticky ho získají všechny domácnosti, které ‍využívají elektřinu.

Nebudete muset o nic žádat, pomoc uvidíte v nejbližším vyúčtování elektřiny nebo si o tuto částku můžete snížit zálohu na elektřinu, platíte-li trvalým příkazem. Pokud platíte zálohu bankovním inkasem nebo prostřednictvím SIPO, upravíme vám výši zálohy o poskytnutou slevu automaticky. 

Ve druhé fázi, v únoru 2023 bude podle aktuálního návrhu vlády poskytnut příspěvek pro domácnosti, které využívají elektřinu pro vytápění, dále pak pro domácnosti využívající plyn (výše příspěvku se bude odvíjet od ‍spotřeby). U tepla bude stanovena paušální výše slevy na jeden byt vytápěný z domovní kotelny a ‍výše slevy na ‍byt vytápěný z centrálního zásobování teplem.

 

Kolik můžete s ‍úsporným tarifem ušetřit?

V první fázi se bude jednat o fixní částku (bude rozděleno 10 ‍mld Kč). Kromě toho budou za období říjen až prosinec odpuštěny všem zákazníkům poplatky za ‍podporované zdroje energie (POZE). To v praxi znamená, že zákazník v domácnosti navíc ušetří 599 ‍Kč s ‍DPH za každou MWh spotřebované elektřiny. Pro příklad domácnosti s ‍vyšší spotřebou elektřiny, které topí tepelnými čerpadly, budou mít letos od státu nárok na pomoc ve výši až 5 ‍000 ‍Kč (úsporný tarif + odpuštění POZE).

Ve druhé fázi se budou konkrétní částky odvíjet od toho, k čemu domácnosti jednotlivá paliva využívají. Ministerstvo průmyslu a ‍obchodu připraví předběžné výpočty toho, jak ‍budou tyto částky vypadat. Půjde o přibližná čísla vypočítaná na základě průměrných spotřeb domácností.

Celkem tedy podle předběžných propočtů mohou některé domácnosti obdržet částku až 17 ‍500 ‍Kč.

 

Úsporný tarif krok za krokem

 • červenec/srpen 2022
  schválení návrhu vlády na ‍úsporný tarif sněmovnou, senátem i ‍prezidentem ‍ČR

 • srpen 2022
  předpokládané vydání vládního nařízení

 • říjen 2022
  první fáze úsporného tarifu

 • únor 2023
  druhá fáze úsporného tarifu

Odpovědi na ‍další otázky

Uvedené informace jsou čerpány z ‍webu Ministerstva průmyslu a ‍obchodu ze ‍dne ‍14. ‍7. ‍2022, aktualizováno 8. 8. 2022.

 • Pro koho je úsporný tarif určen?

  První fáze:

  úsporný tarif je určen pro ‍všechny domácnosti, které využívají elektřinu. Půjde o ‍fixní částku, kterou za ‍zákazníka přímo obchodníkovi zaplatí stát.  

  Pokud některá domácnost využívá více zdrojů, získá příspěvek vícekrát.

  Administrativně bude záležitost velmi jednoduchá – spotřebitelé slevu od ‍státu nedostanou v ‍hotovosti, nýbrž se objeví automaticky ve ‍vyúčtování od ‍dodavatele energie. O ‍výši slevy bude z ‍jejich strany možné snížit si zálohy.

  Sleva se nebude vztahovat na ‍firmy, chaty a ‍chalupy, které využívají tzv. víkendový tarif, ani na ‍dobíjení elektromobilů.

  Druhá fáze:

  v únoru 2023 bude podle aktuálního návrhu vlády poskytnut příspěvek pro domácnosti, které využívají elektřinu pro vytápění, dále pak pro domácnosti využívající plyn (výše příspěvku se bude odvíjet od spotřeby).

  U tepla bude stanovena paušální výše slevy na jeden byt vytápěný z domovní kotelny a ‍výše slevy na ‍byt vytápěný z ‍centrálního zásobování teplem.
   

 • Musím o příspěvek žádat?

  V případě dodávek elektřiny a plynu do odběrných míst domácností nebude třeba o slevu žádat letos ani v příštím roce, bude poskytnuta automaticky dodavatelem elektřiny a ‍plynu. Nárok na ‍úsporný tarif tak vzniká automaticky. Nikdo nebude muset o ‍nic žádat, nikdo nebude muset nikam chodit. Stát slevu prostřednictvím operátora trhu s ‍energiemi OTE, a.s., a ‍obchodníků převede na ‍odběratele automaticky. Ti ‍ji uvidí ve ‍své faktuře za ‍energie.

  V příštím roce (druhá fáze) bude muset v případě dodávek tepla z domovních kotelen zákazník, typicky společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ), oznámit distributorovi plynu počet vytápěných bytových jednotek. V případě dodávek tepla z ‍centrálního zásobování teplem pak bude muset zákazník (typicky SVJ) oznámit dodavateli tepla počet vytápěných bytových jednotek. Na tento počet bytů pak SVJ obdrží slevu na ‍dodávku plynu od ‍dodavatele plynu, tedy slevu na ‍dodávku tepla od ‍dodavatele tepla. Následně SVJ zohlední tuto slevu uživatelům bytů.
   


 • Jak vysoký příspěvek dostanu?

  Výše příspěvku pro ‍elektřinu se ‍bude odvíjet podle distribuční sazby v ‍daném odběrném místě.

  Pro ‍plyn pak podle odebíraného množství. V případě vytápění centrálním zdrojem tepla nebo domovní kotelnou se bude jednat o paušální příspěvek na byt.

  Konkrétní výši určí na ‍základě svého nařízení vláda.

 • Kdy příspěvek dostanu?

  Konkrétní datum, kdy bude pomoc vyplacena, se určí nařízením vlády po ‍definitivním schválení tarifu.

  Vláda bude o konečné výši příspěvku rozhodovat 24. ‍srpna 2022
   


 • Co znamená odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje energie?

  Vláda domácnostem i ‍firmám odpustí platby za ‍obnovitelné zdroje po ‍zbytek letošního roku a ‍také pro ‍příští rok. Na ‍tuto pomoc stát vydá 23 ‍miliard korun.

  K ‍odpuštění dojde automaticky, nikdo nebude muset ani tentokrát o ‍nic žádat.

 • Budou nějaká opatření na pomoc firmám?

  Na pomoc z úsporného tarifu, do kterého spadá také pomoc domácnostem vytápěným z domovních kotelen či z centrálních tepláren, poskytne vláda více než 40 miliard korun, čtvrtinu z toho do konce tohoto roku.

  V rámci celého balíčku pak vláda pomůže domácnostem i firmám částkou 66 miliard korun, která je určená pro celou topnou sezonu.


Dostali jste se kvůli ceně energií do ‍problémů?


 • Zvýšily se vám ceny plynu a ‍elektřiny?
 • Máte problémy s ‍úhradou záloh či ‍nedoplatků?
 • Nevíte, jak dál?

Poradíme vám

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.