Úsporný tarif

Aktualizováno dne 25. 9. 2022

Vývoj situace hlídáme za vás a ‍stránky pravidelně aktualizujeme. Všechny informace k ‍Úspornému tarifu, které máme, soustředíme právě sem. Detailně, přehledně a bez ‍čekání, které by ‍vás teď mohlo zaskočit při ‍volání na naši zákaznickou linku nebo v pobočkách.


Úsporný tarif je ‍vládní opatření, které se ‍skládá ze ‍dvou částí - státního příspěvku a ‍odpuštění poplatku na ‍podporu obnovitelných zdrojů energie (POZE). Úsporný tarif pomůže domácnostem a ‍podnikatelům zmírnit dopad vysokých cen energií. Zohledňování státní pomoci začne od ‍října 2022.


‍Státní příspěvek automaticky získají všechny domácnosti, které ‍využívají elektřinu. S ‍výjimkou domácností s ‍víkendovou sazbou ‍D61d a ‍se sazbou ‍D27d pro ‍elektromobilitu. Konkrétní seznam odběrných míst s ‍nárokem na ‍příspěvek nám předal Operátor trhu s ‍elektřinou (OTE) v ‍polovině září. Státní příspěvek neplatí pro ‍podnikatele.

Zároveň od ‍1. ‍října ‍2022 dochází k ‍dočasnému odpuštění poplatku na ‍POZE. To se ‍vztahuje jak na ‍domácnosti, tak na ‍podnikatele a ‍podle usnesení vlády bude toto opatření platit nejméně do ‍konce roku ‍2023. 

Kolik ušetříte s ‍úsporným tarifem?

Výše příspěvku:

 • Domácnosti s distribuční sazbou D01d, D02d a D25d dostanou 3 ‍500 ‍Kč státního příspěvku. 
 • Domácnosti s distribuční sazbou D26d, D35d, D45d, D56d nebo D57d dostanou 2 ‍000 ‍Kč státního příspěvku.
 • Dále budou každé domácnosti odpuštěny poplatky za obnovitelné zdroje (POZE), a to ve výši 599 ‍Kč za každou spotřebovanou MWh elektřiny.

Jak to bude se zálohami?


Úsporný tarif (státní příspěvek a/nebo odpuštění poplatků POZE) ve výši, na kterou máte nárok, vám zohledníme automaticky. Pokud vám do nejbližšího vyúčtování ještě zbývají neuhrazené zálohy, úsporný tarif vám promítneme do ‍záloh. V případě, že vám žádné dosud neuhrazené zálohy nezbývají, úsporný tarif vám zohledníme v nejbližším řádném vyúčtování. Z vaší strany není potřeba nic dělat, o úsporný tarif v žádném případě nepřijdete.

Situace se mírně liší dle způsobu, jakým hradíte zálohy.

 • Platby prostřednictvím SIPO či inkasem z účtu: automaticky vám budeme strhávat odpovídající výši záloh se zohledněným úsporným tarifem – zpravidla tedy částku nižší.
 • Platby příkazem k úhradě (trvalý či jednorázový) nebo složenkou: novou výši zálohy, se ‍zohledněním úsporného tarifu, můžete zjistit v portále či aplikaci innosvět v ‍sekci Platby - Přehled plateb.

Nové rozpisy záloh nebudeme nyní posílat.

Pokud se rozhodnete platit zálohy v původní nezměněné výši, nic se neděje – všechny své zálohy (včetně úsporného tarifu) budete mít přehledně započteny v ‍nejbližším řádném vyúčtování.

Ještě nemáte innosvět? Stačí se jednoduše zaregistrovat.  

Pokud máte sjednánu službu Investor nebo fotovoltaiku a ‍pravidelné zálohy neplatíte, úsporný tarif vám zohledníme v ‍nejbližším řádném vyúčtování.

Odpovědi na ‍nejčastější otázky

Aktualizováno ‍dne ‍25. 9. 2022

 • Komu je úsporný tarif určen?

  Na ‍státní příspěvek dosáhne každá domácnost, která má uzavřenou smlouvu s ‍dodavatelem elektřiny. Příspěvek se ‍odvíjí od ‍distribuční sazby, ve ‍které domácnost elektřinu odebírá. Příspěvek není poskytnut na ‍víkendový tarif ‍D61d ani na ‍tarif ‍D27d (elektromobilita).

  Státní příspěvek je poskytnut také těm živnostníkům, kteří mají uzavřeny klasické tarify pro ‍domácnosti, tedy takzvané „déčkové“ tarify – D01d, D02d a ‍podobně. Nerozlišuje ‍se, jestli má smlouvu s ‍dodavatelem uzavřenu živnostník nebo ne. Rozlišuje ‍se, k ‍čemu zákazník daný prostor využívá. Pokud je ‍prostor u ‍distributora veden jako provozovna (sazby typu „C“), tak se na ‍něj státní příspěvek nevztahuje, budou však odpuštěny poplatky za ‍POZE.
   

 • Musím o úsporný tarif žádat?

  O ‍úsporný tarif není potřeba žádat, poskytli jsme jej automaticky.

  Nemusíte o ‍nic žádat, nikam chodit ani volat. Stát svou pomoc automaticky převedl na ‍zákazníky prostřednictvím operátora trhu s ‍energiemi OTE, a.s., a ‍obchodníků. Zákazníci ‍ji uvidí ve ‍svém vyúčtování za ‍energie.
   

 • Jak vysoký příspěvek dostanu?

  Státní příspěvky, které dostanete podle distribučních sazeb, jsou následující:

  Distribuční sazba Výše příspěvku
  D01d 3 500 Kč
  D02d 3 500 Kč
  D25d 3 500 Kč
  D26d 2 000 Kč
  D35d 2 000 Kč
  D45d 2 000 Kč
  D56d 2 000 Kč
  D57d 2 000 Kč

  Státní příspěvek se ‍nevztahuje na ‍víkendovou sazbu ‍D61d, ani ‍na ‍sazbu ‍D27d pro ‍ ‍elektromobilitu.

  Zároveň od ‍1. ‍října ‍2022 dochází k ‍odpuštění poplatku za ‍POZE, které se ‍vztahuje jak na ‍domácnosti, tak na ‍podnikatele. Díky tomu všichni ušetří 599 ‍Kč včetně DPH za ‍každou MWh elektřiny, a ‍to až ‍do ‍konce roku ‍2023.

   

 • Jak to bude se zálohami, pokud platím inkasem nebo SIPEM?

  Úsporný tarif (státní příspěvek a/nebo odpuštění poplatků POZE) ve ‍výši, na ‍kterou máte nárok, vám zohledníme automaticky. Pokud vám do ‍nejbližšího vyúčtování ještě zbývají neuhrazené zálohy, úsporný tarif vám promítneme do ‍záloh. V ‍případě, že ‍vám žádné dosud neuhrazené zálohy nezbývají, úsporný tarif vám zohledníme v ‍nejbližším řádném vyúčtování. Z ‍vaší strany není potřeba nic dělat, o ‍úsporný tarif v ‍žádném případě nepřijdete.

  Pokud platíte zálohy inkasem z ‍účtu či ‍prostřednictvím SIPO, automaticky vám budeme strhávat odpovídající výši záloh se ‍zohledněným úsporným tarifem – zpravidla tedy částku nižší.

  Příklad

  Zákazník pan Novák: se zálohou za elektřinu 3 ‍000 ‍Kč měsíčně; platí zálohy prostřednictvím SIPO. Má sazbu D02d a ‍roční spotřebu 3 MWh elektřiny.

  Do faktury mu zbývá 5 měsíců, tedy ještě 5 záloh.

  • finanční příspěvek státu je 3 ‍500 ‍Kč
  • částka za odpuštění POZE bude v případě rovnoměrné spotřeby rovna: 3 ‍(MWh)*599 (Kč) / 12 ‍(měsíců) * 5 ‍záloh do ‍fakturace = 749 ‍Kč*)
  • každá jeho zbývající záloha bude ponížena o 150 Kč (POZE), tj. 749 ‍Kč / 5 zálohami
  • předpis záloh na následují měsíce bude 2 ‍850 ‍Kč
  platby záloha ponížena o ‍POZE finanční státní příspěvek zákazník zaplatí
  záloha září - - 3 ‍000 Kč
  záloha říjen 2 ‍850 Kč 2 ‍850 Kč         0 Kč
  záloha listopad 2 ‍850 Kč    650 Kč 2 ‍200 Kč
  záloha prosinec a dále 2 ‍850 Kč        0 Kč 2 ‍850 Kč

  Pan Novák však nemusí nic aktivně dělat, upravené částky si budeme uplatňovat automaticky prostřednictvím SIPO. Vše si ‍může zkontrolovat na lístku SIPO.

  Ukázka rozpisu záloh v ‍aplikaci innosvět:

   

  *) Uvedený příklad je pouze orientační a zjednodušený, reálně výpočet ovlivňuje více faktorů. Například spotřeba je ve skutečnosti rozdělena dle typového diagramu dodávky.
   

 • Jak to bude se zálohami, pokud platím převodem z účtu nebo složenkou?

  Úsporný tarif (státní příspěvek a/nebo odpuštění poplatků POZE) ve ‍výši, na ‍kterou máte nárok, vám zohledníme automaticky. Pokud vám do ‍nejbližšího vyúčtování ještě zbývají neuhrazené zálohy, úsporný tarif vám promítneme do ‍záloh. V ‍případě, že ‍vám žádné dosud neuhrazené zálohy nezbývají, úsporný tarif vám zohledníme v ‍nejbližším řádném vyúčtování. Z ‍vaší strany není potřeba nic dělat, o ‍úsporný tarif v ‍žádném případě nepřijdete.

  Pokud platíte zálohy příkazem k ‍úhradě (trvalý či ‍jednorázový) nebo složenkou, novou výši zálohy, se ‍zohledněním úsporného tarifu, můžete nejlépe zjistit v ‍portále či ‍aplikaci innosvět v ‍sekci Přehled plateb. Nové rozpisy záloh nebudeme nyní posílat. Pokud se ‍rozhodnete platit zálohy v ‍původní nezměněné výši, nic se ‍neděje – všechny své zálohy, včetně úsporného tarifu, budete mít přehledně započteny v ‍nejbližším řádném vyúčtování.
  Ještě nemáte innosvět? Stačí se jednoduše zaregistrovat.

  Příklad

  Zákazník pan Novák: se zálohou za elektřinu 3 ‍000 ‍Kč měsíčně, platí zálohy trvalým bankovním příkazem. Má sazbu D02d a ‍roční spotřebu 3 ‍MWh elektřiny.

  Do faktury mu zbývá 5 měsíců, tedy ještě 5 záloh.

  • finanční příspěvek státu je 3 ‍500 ‍Kč
  • částka za odpuštění POZE bude v případě rovnoměrné spotřeby rovna: 3 ‍(MWh)*599 (Kč) / 12 ‍(měsíců) * 5 ‍záloh do ‍fakturace = 749 ‍Kč*)
  • každá jeho zbývající záloha bude ponížena o 150 Kč (POZE), tj. 749 ‍Kč / 5 zálohami
  • předpis záloh na následují měsíce bude 2 ‍850 ‍Kč
  platby záloha ponížena o ‍POZE finanční státní příspěvek zákazník zaplatí
  záloha září - - 3 ‍000 Kč
  záloha říjen 2 ‍850 Kč 2 ‍850 Kč          0 Kč
  záloha listopad 2 ‍850 Kč    650 Kč 2 ‍200 Kč
  záloha prosinec a dále 2 ‍850 Kč         0 Kč 2 ‍850 Kč
  Pan Novák však nemusí nic sám počítat, konkrétní nové částky záloh uvidí v ‍innosvětě v ‍sekci Přehled plateb. Pokud se rozhodne platit zálohy v ‍původní nezměněné výši, nic se neděje – všechny své zálohy, včetně úsporného tarifu, bude mít přehledně započteny v ‍nejbližším řádném vyúčtování.

  Pokud se pan Novák rozhodne zaplatit zálohu se započteným státním příspěvkem a ‍POZE, může si upravit svůj příkaz k ‍úhradě na ‍říjen, listopad, prosinec a ‍dále ‍na nově vypočtené částky záloh. Konkrétní částky najde v ‍innosvětě v ‍sekci Platby - Přehled záloh. Po rozkliknutí detailu zálohy si také může stáhnout aktuální plán záloh.
   

  Ukázka rozpisu záloh v aplikaci innosvět:

  zalohy

   

  *) Uvedený příklad je pouze orientační a ‍zjednodušený, reálně výpočet ovlivňuje více faktorů. Například spotřeba je ve skutečnosti rozdělena dle typového diagramu dodávky.
   

 • Kde najdu nový plán záloh?

  Novou výši zálohy, se ‍zohledněním úsporného tarifu, můžete nejlépe zjistit v ‍portále či ‍aplikaci innosvět v ‍sekci Přehled plateb (Platby - Zálohy). Po ‍rozkliknutí detailu zálohy si ‍také můžete stáhnout nový plán záloh.

  Původní zálohový plán (před zohledněním státního příspěvku a ‍POZE) pak najdete také v ‍innosvětě v ‍sekci Dokumenty – Platby.

  Ještě nemáte innosvět? Stačí se jednoduše zaregistrovat.

  Pokud se ‍rozhodnete platit zálohy v ‍původní nezměněné výši, nic se ‍neděje – všechny své zálohy, včetně úsporného tarifu, budete mít přehledně započteny v ‍nejbližším řádném vyúčtování.

  Z důvodu připravovanému zastropování cen energií nebudeme nyní nové rozpisy záloh posílat, abyste v ‍krátkém čase neobdrželi více zálohových plánů.
   

 • Kde najdu, jakou mám distribuční sazbu?

  Distribuční sazbu, kterou využíváte, najdete v ‍posledním vyúčtování za ‍elektřinu (na ‍straně ‍3 v ‍bloku nazvaném „Identifikace místa spotřeby“). Všechna svá vyúčtování najdete přehledně archivovaná v ‍portálu či ‍aplikaci innosvět.

  Mimochodem, v ‍innosvětě (v ‍detailu smlouvy) svou aktuální distribuční sazbu najdete také.

 • Jak úsporný tarif uvidím v innosvětě?

  Přesnou výši státního příspěvku uvidíte v ‍innosvětě v ‍Přehledu přijatých plateb. Zde stačí nalézt položku „Státní příspěvek“, po ‍kliknutí na ‍šipku se ‍vám zobrazí detail s ‍rozpadem státního příspěvku.
  Záloha elektřina“ znamená zohlednění státního příspěvku do ‍předepsaných záloh.
  Záloha navíc státní příspěvek“ se ‍vám zobrazí, pokud státní příspěvek pokryl veškeré vaše zálohy nebo se ‍blíží termín vašeho řádného vyúčtování, proto vám zbývající část zohledníme přímo v ‍něm.

  detail platby

  V ‍Přehledu záloh se ‍můžete detailně podívat, které zálohy vám pokryje státní příspěvek. Pokud máte více smluv, ujistěte se, že se díváte na ‍elektřinu.
  Pokud se vám zobrazí „Záloha navíc“, v ‍tom případě státní příspěvek pokryl veškeré vaše zálohy nebo se ‍blíží termín vašeho řádného vyúčtování, proto vám zbývající část zohledníme přímo v ‍něm.
  Předepsané zálohy vám také byly ponížené o ‍poplatek za ‍POZE. Budete-li chtít, můžete si v ‍innosvětě zálohy upravit.

  zalohy
   

 • Co když mám všechny zálohy z předepsaného plánu záloh již zaplaceny?

  Úsporný tarif (státní příspěvek a/nebo odpuštění poplatků POZE) ve ‍výši, na ‍kterou máte nárok, vám zohledníme automaticky v ‍nejbližším řádném vyúčtování.
  Z ‍vaší strany není potřeba nic dělat, o ‍státní pomoc v ‍žádném případě nepřijdete.
  Nový plán záloh, který vám zašleme společně s ‍řádným vyúčtováním, bude již ponížen o ‍odpuštění poplatků POZE do ‍konce roku 2023.
   
 • Mám více odběrných míst. Jak to bude s úsporným tarifem?

  Pomoc obdrží všechny domácnosti, které mají uzavřenou smlouvu s ‍dodavatelem elektřiny. Jsou-li tedy vaše odběrná místa v ‍kategorii domácnost a ‍mají-li sjednanou distribuční sazbu, pro ‍níž je ‍úsporný tarif určen, obdržíte ho vícekrát.
   
 • Mám u innogy dluh, dostanu také úsporný tarif?

  Ano, dostanete. Případné pohledávky po ‍splatnosti nemají pro ‍přiznání úsporného tarifu vliv.

  Záleží na ‍tom, zda jste neuhradil některou ze ‍starších záloh (včetně srpnové zálohy) nebo máte dluh z ‍vyúčtování.
  Pokud se ‍jedná o ‍dlužnou zálohu, státní příspěvek použijeme přednostně k ‍její úhradě. Pokud ze ‍státního příspěvku ještě nějaká část zbyde, použijeme ji k ‍úhradě říjnové zálohy.
  Jestliže máte neuhrazený nedoplatek z ‍faktury, jeho úhradu musíte provést sami.

  Dle ‍nařízení vlády a ‍vzhledem k ‍tomu, že jsme peníze pro ‍naše zákazníky od ‍státu převzali dne 14. ‍9. ‍2022, nebylo možné státní příspěvek použít k ‍úhradě záloh za ‍září. Použili jsme jej pro ‍dlužné zálohy za ‍srpen (a ‍starší) a ‍předepsané zálohy (nezaplacené v ‍předstihu) splatné po ‍1. ‍10. ‍2022.

  Započtení státního příspěvku až do ‍jeho plné výše jsme provedli automaticky. Z ‍vaší strany není potřeba nic dalšího dělat.

  Příklad – zákazník nestihl uhradit srpnovou zálohu

  • Zákazník pan Novák hradí měsíční zálohy za ‍elektřinu 3 ‍000 ‍Kč, má tarif ‍D02d a ‍dlužnou srpnovou zálohu.
  • Státní příspěvek 3 ‍500 ‍Kč jsme použili pro ‍celou dlužnou srpnovou zálohu a ‍zbývajících 500 ‍Kč mu uplatníme k ‍částečné úhradě říjnové zálohy.
   Zářijovou zálohu si ‍pan Novák uhradil obvyklým způsobem. Zároveň má od ‍října ponížené zálohy o ‍odpuštění poplatku POZE.

  Příklad – zákazník nestihl uhradit zářijovou zálohu

  • Zákazník pan Novák hradí měsíční zálohy za ‍elektřinu 5 ‍000 ‍Kč, má tarif ‍D02d a ‍dlužnou zářijovou zálohu
  • Dlužnou zářijovou zálohu musí uhradit pan Novák sám. Důvodem je, že ‍k ‍14 ‍.9. ‍2022 (datum, kdy jsme obdrželi od ‍státu příspěvek pro ‍zákazníka) jsme tuto zálohu ještě neevidovali jako dlužnou. 
  • Státní příspěvek 3 ‍500 ‍Kč jsme částečně použili pro ‍říjnovou zálohu. Z ‍původní částky 5 ‍000 ‍Kč jsme odečetli 3 ‍500 ‍Kč státního příspěvku. Zbytek říjnové zálohy musí pan Novák zaplatit sám obvyklým způsobem. Zároveň má pan Novák od ‍října ponížené zálohy o ‍odpuštění poplatku POZE.

  Zohlednění úsporného tarifu si ‍můžete nejlépe ověřit v ‍portále či ‍aplikaci innosvět.
   

 • Co když mám zálohy předplacené v rámci služby Investor?

  Úsporný tarif (státní příspěvek a/nebo odpuštění poplatků POZE) ve ‍výši, na ‍kterou máte nárok, vám zohledníme automaticky v ‍nejbližším řádném vyúčtování.
  Z ‍vaší strany není potřeba nic dělat, o ‍úsporný tarif v ‍žádném případě nepřijdete.
   
 • Mám fotovoltaiku s měsíční fakturací. Jak mi zohledníte úsporný tarif?

  Úsporný tarif (státní příspěvek a/nebo odpuštění poplatků POZE) ve ‍výši, na ‍kterou máte nárok, vám zohledníme automaticky v ‍nejbližším vyúčtování.
  V ‍dalších následujících měsíčních vyúčtováních vám budeme nadále zohledňovat odpuštění poplatků za ‍POZE.
  Z ‍vaší strany není potřeba nic dělat, o ‍státní pomoc v ‍žádném případě nepřijdete.
   
 • Můžete mi přesunout peníze ze státního příspěvku na jinou smlouvu nebo platbu?

  Toto není možné provést.

  Vládní nařízení k ‍úspornému tarifu stanovilo přesný postup, jakým způsobem a ‍na ‍jaké platby mohl obchodník státní příspěvek použít. Je ‍třeba mít na ‍paměti, že ‍se ‍jedná o ‍finanční prostředky státu a ‍nikoliv zákazníka.
   

 • V srpnu 2022 jsem změnil dodavatele elektřiny. Kdo mi úsporný tarif vyplatí?

  Státní příspěvek vám vyplatí ten obchodník, u ‍kterého jste měl aktivní smlouvu na ‍elektřinu k tzv. ‍rozhodnému dni. Ten stanovila vláda na ‍23. ‍8. ‍2022.
  Pokud vám v ‍rozhodném dni dodával elektřinu váš původní dodavatel, budete mít státní příspěvek vyúčtován ve ‍vašem konečném vyúčtování od ‍původního dodavatele.
  Pokud jste k ‍23 ‍.8. ‍2022 měl aktivní smlouvu již u ‍innnogy, zohledníme vám příspěvek my, dle pravidel popsaných na této stránce. Stejně jako odpuštění poplatků za POZE.
   
 • Jsem podnikatel, dostanu úsporný tarif?

  Úsporný tarif pro ‍podnikatele se ‍poskytuje ve ‍formě odpuštění poplatků POZE. Zohledníme vám jej automaticky v ‍nejbližším řádném vyúčtování.
  Z ‍vaší strany není potřeba nic dělat, o ‍úsporný tarif v ‍žádném případě nepřijdete.
  Nový plán záloh, který vám zašleme společně s ‍řádným vyúčtováním, bude již ponížen o ‍odpuštění poplatků POZE do ‍konce roku ‍2023.
   

Dostali jste se kvůli ceně energií do ‍problémů?


 • Zvýšily se vám ceny plynu a ‍elektřiny?
 • Máte problémy s ‍úhradou záloh či ‍nedoplatků?
 • Nevíte, jak dál?

Poradíme vám

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Prosíme o trpělivost. Zavoláme vám nejpozději do 3 pracovních dnů

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.