Individuální řešení

Jsme významným dodavatelem komodit a producentem, obchodujícím v několika evropských zemích. Proto vám dokážeme připravit netradiční a ojedinělá řešení, jako například:

  • dodávky zemního plynu, elektřiny či jiných komodit ve středně a dlouhodobém horizontu (až 15 let)
  • zelené produkty a certifikáty (např. EUA či CER)
  • fyzické či finanční dodávky uhlí, ropy, ropných derivátů a desítek jiných komodit a případně produktů s cenou vázanou na tyto komodity
  • finanční deriváty, zejména různé typy opcí
  • mnoho jiných řešení navržených přímo vámi

 

Máte-li zájem o více informací či podnětů k tvorbě produktu reflektujícího právě vaše potřeby, kontaktujte, prosím, svého manažera prodeje.