Nákupní poradenství

Jak správně načasovat nákup komodity?

To je dnes naprosto klíčová otázka při snižování nákladů na energie.

Pomůžeme vám se správně rozhodnout

  • Kdy je vhodný okamžik k nákupu zemního plynu či elektřiny?
  • Jaké jsou důvody a očekávání do budoucna, když ceny na trhu rostou nebo klesají?
  • Jak připravit nákupní strategii, která vám pomůže dosáhnout minimálních nákladů?

Díky našemu Energy Services Desk (ESD) budete mít odpověď.

Využíváme informace z interního trading floor innogy v Německu a Anglii a také z externích renomovaných agentur zabývajících se energetikou.

Získáte také další doporučení k nákupu

  • Na českém trhu unikátní výstižné denní zprávy shrnující vývoj na trhu včetně důvodů a predikcí pro budoucnost
  • Měsíční obsáhlejší reporty o vývoji nejen na energetických trzích - v češtině a angličtině
  • Telefonické či online konzultace s manažery prodeje či experty na vývoj energetických trhů z ESD

K predikcím vývoje trhu využíváme jak nástroje fundamentální analýzy (průběžné sledování determinantů cenového vývoje energetických komodit), tak i technické analýzy (trendy viditelné v daném okamžiku na trhu).

 produktový list Market intelligence

Máte-li zájem o více informací, kontaktuje, prosím, svého manažera prodeje.