Prodej v cizí měně

Chcete ošetřit měnovou pozici a kurzová rizika spojená s nákupem energií? Vyjdeme vám vstříc. 

Můžeme vám připravit nabídky s:

  • fakturací v měně CZK, EUR nebo USD
  • fakturací v rozdílné měně pro obchodní (např. EUR či USD) a distribuční (CZK) část faktury
  • ex-post převodem (i v průběhu roku dodávky) jednotkové nákupní ceny do jiné měny než bylo původně sjednáno (např. konverze z CZK do EUR a naopak)

Chcete-li více informací, kontaktujte, prosím, svého manažera prodeje.