Energetická legislativa

Veškerou platnou energetickou legislativu a cenová rozhodnutí jak pro zemní plyn, tak i elektřinu, naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu po kliknutí na níže uvedené odkazy:

  Zemní plyn
  Elektřina

Daň ze zemního plynu

1. ledna 2008 se stal účinným Zákon č. 261/2007 Sb., O stabilizaci veřejných rozpočtů, část 45 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. Tímto Zákonem se zavádí daň ze zemního plynu a jsou jím dotčeny všechny právnické i fyzické osoby, které jsou dodavateli zemního plynu, nebo konečnými spotřebiteli.

Při vyúčtování daně ze zemního plynu je rovněž uplatňována základní sazba daně z přidané hodnoty (DPH).

Základní informace k dani ze zemního plynu: