Postupný nákup

Víte, že?

  • Cena jakéhokoliv produktu na dodávku zemního plynu je určena aktuální situací na energetickém trhu?
  • Správné načasování nákupu je naprosto klíčové k optimalizaci nákladů, protože komodita nakupovaná na trhu tvoří i více než 97 % obchodní složky ceny zemního plynu?
  • Většina velkoodběratelů a velké množství středních a malých odběratelů k nákupu zemního plynu využívá produkt Postupný nákup?

K minimalizaci nákladů dnes většina zákazníků využívá diverzifikace nákupu ve formě více libovolně velkých nákupních kroků, a to mnohdy včetně zapojení krátkodobých produktů (kvartálů či měsíců) a stále častěji také spotového (denního) trhu.

Zákazníci s tímto produktem dosahují při nákupu komodity časové a finanční úspory, a to i díky nákupnímu poradenství, které innogy poskytuje.

Nákupní poradeství

Jak správně načasovat nákup komodity? To je dnes naprosto klíčová otázka při snižování nákladů na energie.

Pomůžeme vám se správně rozhodnout

  • Kdy je vhodný okamžik k nákupu zemního plynu?
  • Jaké jsou důvody a očekávání do budoucna, když ceny na trhu rostou nebo klesají?
  • Jak připravit nákupní strategii, která vám pomůže dosáhnout minimálních nákladů?

Díky našemu Energy Services Desk (ESD) budete mít odpověď.

Využíváme informace z interního trading floor innogy v Německu a Anglii a také z externích renomovaných agentur zabývajících se energetikou.

Získáte také další doporučení k nákupu

  • Na českém trhu unikátní výstižné denní zprávy shrnující vývoj na trhu včetně důvodů a predikcí pro budoucnost
  • Měsíční obsáhlejší reporty o vývoji nejen na energetických trzích - v češtině a angličtině
  • Telefonické či online konzultace s manažery prodeje či experty na vývoj energetických trhů z ESD

K predikcím vývoje trhu využíváme jak nástroje fundamentální analýzy (průběžné sledování determinantů cenového vývoje energetických komodit), tak i technické analýzy (trendy viditelné v daném okamžiku na trhu).

Jako benefit k produktu postupný nákup poskytujeme již několika stovkám zákazníků nejen na českém trhu unikátní aplikaci innogy Price Manager, díky němu dosáhnete optimalizace nákladů k nákupu zemního plynu ve správný okamžik, on-line a jednoduše doslova na pár kliknutí myší.

Máte-li zájem o více informací, kontaktuje, prosím, svého manažera prodeje.

Produktový list Market Intelligence

Produktový list Postupný nákup zemního plynu

Produktový list innogy Price Manager

produktový list Market intelligence