Elektro - transformátory, kompenzace, rozvody VN/NN

Stav vaší elektrické sítě, trafostanice a kompenzačního rozvaděče ovlivňuje platby za dodávku elektrické energie. Využijte našich služeb a ušetřete optimalizací. Provedeme analýzu současného stavu vašeho zařízení a navrhneme nápravná opatření. Dodáme nové zařízení, které následně pro vás budeme provozovat.

Nabízíme vám své služby v následujících oblastech:

  • výstavba trafostanic na klíč
  • projekční práce na VN a NN
  • servisní služby trafostanic, VN a NN
  • výstavbu VN a NN vedení
  • měření a analýzy elektrických sítí
  • servis, údržba a rekonstrukce kompenzačních zařízení
  • optimalizační výpočty, výpočty transformačních ztrát
  • centrální dispečink

V případě dalších informací a zájmu o naše služby kontaktujte svého manažera prodeje nebo se obraťte přímo na produktového manažera Martina Kozelku, e-mail: martin.kozelka@innogy.com