Energetický audit

Co získáte, pokud se rozhodnete pro energetický audit?

Připravíme vám písemnou zprávu, díky níž získáte:

 • informace o současné či budoucí úrovni využívání energií ve vašich budovách
 • o energetickém hospodářství v průmyslových provozech
 • o energetických službách

Ve zprávě najdete rady:

 • jak uspořit energie
 • jak zvýšit energetickou účinnost
 • doporučení k realizaci

Komu je služba určena?

Pro firmy, které musí ze zákona provádět energetické audity pravidelně, a další společnosti, jež chtějí snížit spotřebu energií a ušetřit tak náklady.

Energetický audit od nás zahrnuje:

Při vyhotovování energetických auditů vždy klademe důraz na maximální efektivnost námi navrhovaného řešení, a to z hlediska technického, ekologického a samozřejmě i ekonomického.

 • identifikační údaje
 • zhodnocení výchozího stavu
 • návrh opatření ke snížení spotřeby energie
 • ekonomické vyhodnocení
 • vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí
 • doporučení nejvýhodnější varianty investice

V případě zájmu o podrobné informace o službě energetický audit kontaktujte svého manažera prodeje
nebo produktového manažera Tomáše Pršalu, e-mail: tomas.prsala@innogy.com .