Energetický management

V rámci služeb energetického managementu vám poradíme, jak efektivně řídit váš podnik a snižovat spotřeby energií. Poskytujeme komplexní softwarový nástroj, který umožňuje uživatelům:

  • sledovat spotřebu energií online

  • porovnávat spotřeby s plánem

  • vyhodnocovat odchylky

  • optimalizovat výrobu a spotřebu

  • a využívat řadu dalších funkcí.

Pro menší podniky jsme vyvinuli inovativní a uživatelsky přívětivou aplikaci innogy bit.B, prostřednictvím které lze sledovat spotřebu energií online s možností zasílání alarmů při možném překročení limitů (např. denní rezervované kapacity) a zasílání pravidelných reportů o hospodaření s energiemi.

Pracujte s daty, snižujte náklady: Inovativní řešení pro vaši firmu — od sběru dat až po analýzu, vše na jednom místě. 

jak funguje aplikace innogy bit.B

Detailnější informace k aplikaci se dočtete v produktovém letáku aplikace innogy bit.B, v případě dalších dotazů
se obraťte na produktového manažera Tomáše Pršalu, e-mail: tomas.prsala@innogy.com.