Energetický management

Energetický management - poradíme vám, jak efektivně řídit váš podnik a snižovat spotřeby energií. Poskytujeme komplexní softwarový nástroj, který umožňuje uživatelům:

  • sledovat spotřebu energií online
  • porovnávat spotřeby s plánem
  • vyhodnocovat odchylky
  • optimalizovat výrobu a spotřebu
  • a využívat řadu dalších funkcí.

Pro menší podniky máme připravenou uživatelsky příjemnou aplikaci innogy bit.B, prostřednictvím které lze sledovat spotřebu energií online s možností zasílání alarmů při možném překročení limitů (např. denní rezervované kapacity) a zasílání pravidelných reportů o hospodaření s energiemi.

Produktový list innogy Monitor

Máte-li zájem o více informací, kontaktujte, prosím, svého manažera prodeje
nebo se obraťte na produktového manažera Tomáše Pršalu, e-mail: tomas.prsala@innogy.com.