Kogenerační jednotky

Jaký je princip kogenerace?

Kogenerace poskytuje možnost společně vyrábět elektřinu a teplo v rámci jednoho výrobního cyklu. Hlavní výhodou tohoto procesu oproti oddělené výrobě je úspora spotřebovaných paliv, a to až o celou třetinu.

Proč se kombinovaná výroba tepla a elektřiny vyplatí?

  • Snížite náklady na nákup elektrické energie, neboť část elektrické energie vyrobí kogenerační jednotka.
  • Za každou vyrobenou kWh elektrické energie dostane ze zákona provozovatel kogenerační jednotky finanční příspěvek na elektřinu.
  • Kogenerace může sloužit jako vlastní zdroj elektrické energie při výpadku dodávky elektřiny z veřejné sítě.

Výhody spolupráce s námi:

  • Na začátku každého projektu posoudíme stávající stav a spotřeb energií.
  • Vyhodnotíme technické možností a ekonomické výhodnosti kogenerace ve vašem podniku.
  • Navrhneme vhodný typ kogenerační jednotky a způsobu jejího zapojení do stávajícího systému.
  • Zpracujeme za vás ekonomickou studii včetně určení doby návratnosti navržených řešení.
  • Dodáme a nainstalujeme kogenerační jednotky na míru.

V případě dalších dotazů a zájmu o instalaci kogeneračních jednotek kontaktujte produktového manažera:
Petra Müllera (pro Čechy), e-mail: petr.muller@innogy.com
nebo Marka Josku (pro Moravu), e-mail: marek.joska@innogy.com .