Kogenerační jednotky

Kogenerace neboli kombinovaná výroba tepla a elektřiny může snížit náklady vaší společnosti.

Jaký je princip kogenerace?

Principem tohoto procesu je možnost společně vyrábět elektřinu a teplo v rámci jednoho výrobního cyklu, což umožňuje zvýšení účinnosti využití energie primárního paliva a následnou úsporu cca 30% oproti oddělené výrobě. 

Proč se kombinovaná výroba tepla a elektřiny vyplatí?

 • kogenerační jednotka využívá zbytkové teplo z výroby elektřiny k vytápění nebo k přípravě teplé vody a tím šetří palivo i finanční prostředky potřebné na jeho nákup
 • moderní kogenerační jednotky instalované společností innogy mají vysokou účinnost využití energie v palivu, která často přesahuje 90 %
 • snižuje náklady na palivo a množství emisí v porovnání s oddělenou výrobou elektřiny a tepla
 • kogenerační jednotky lze jednoduše sestavit podle individuální potřeby zákazníka
 • vzdálený dohled a řízení umožňuje provozovat kogenerační jednotku s nízkými provozními náklady
 • kogenerační jednotka může sloužit jako vlastní zdroj elektrické energie při výpadku dodávky elektřiny z veřejné sítě. 

Výhody spolupráce:

 • na začátku každého projektu bezplatně posoudíme stávající technický stav a spotřebu energií vašeho provozu
 • vyhodnotíme potenciál úspor související s instalací kogenerační jednotky s ohledem na technické možností a celkovou ekonomiku provozu
 • navrhneme vhodný typ kogenerační jednotky a způsob jejího zapojení do stávajícího systému, včetně souvisejících technických úprav, tak aby provoz zařízení odpovídal všech zákonným normám
 • vlastními finančními prostředky zajistíme dodávku a montáž kogenerační jednotky včetně všech potřebných povolení – zákazník tedy bez jakékoli investice dosáhne garantovaných úspor (energetický kontakting)
 • stabilizace cen tepelné energie – smluvně garantovaná cena tepelné energie (obvykle formou vzorce navázaného na palivo)
 • veškerá rizika spojená starosti s provozem, servisem, legislativními změnami jsou na straně provozovatele – innogy

V případě dalších informací kontaktujte produktového manažera:

Další energeticky úsporné služby od innogy

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné - jste v pořadí

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.