Veřejné osvětlení

Inženýrské činnosti

V rámci péče o veřejné osvětlení pro vás zpracujeme veškerou potřebnou dokumentaci:

 • pasporty (dokumentace skutečného stavu sítě)
 • studie, koncepce, generely
 • návrhy rekonstrukce, obnovy, modernizace
 • projektovou dokumentaci všech stupňů
 • dokumentaci pro výběr zhotovitele
 • dokumentaci pro čerpání dotací

 Realizace staveb

Zajistíme pro vás veškeré činnosti související s výstavbou nebo obnovou osvětlovacích soustav:

 • návrh investiční akce
 • posouzení přínosů
 • dokumentaci v potřebném rozsahu
 • realizaci opravy, rekonstrukce nebo modernizace sítě veřejného osvětlení
 • výstavbu nových zařízení veřejného osvětlení

 Přenesená správa osvětlení

 • odstraňování poruch
 • pravidelnou údržbu
 • postupnou nebo jednorázovou obnovu sítě veřejného osvětlení
 • pravidelné revize
 • vedení majetkové i technické dokumentace sítě
 • spolupráci na přípravě investičních akcí
 • dispečink 365/24

 Smart City - zařízení budoucnosti již dnes

 • dobíjecí stanice elektromobilů
 • různé senzory
 • městské bezdrátové sítě
 • elektronické informační tabule

smart city - řešení pro velkoodběratele zemního plynu a elektřiny