Veřejné osvětlení

Inženýrské činnosti

V rámci péče o veřejné osvětlení pro vás zpracujeme veškerou potřebnou dokumentaci:

 • pasport (dokumentace skutečného stavu sítě)
 • studie, koncepce, generely
 • návrhy rekonstrukce, obnovy, modernizace
 • projektová dokumentace všech stupňů
 • dokumentace pro výběr zhotovitele
 • dokumentace pro čerpání dotací

Realizace staveb

Zajistíme pro vás veškeré činnosti související s výstavbou nebo obnovou osvětlovacích soustav:

 • návrh investiční akce
 • posouzení přínosů
 • dokumentace v potřebném rozsahu
 • realizace opravy, rekonstrukce nebo modernizace sítě veřejného osvětlení
 • výstavba nových zařízení veřejného osvětlení

Přenesená správa osvětlení

 • odstraňování poruch
 • pravidelnou údržbu
 • postupnou nebo jednorázovou obnovu sítě veřejného osvětlení
 • pravidelné revize
 • vedení majetkové i technické dokumentace sítě
 • spolupráci na přípravě investičních akcí
 • dispečink 365/24

Smart City - zařízení budoucnosti nabízíme již dnes

 • dobíjecí stanice elektromobilů
 • různé senzory
 • městské bezdrátové sítě
 • elektronické informační tabule

popis Smart City