Výroba tepla

Kotelny, kombinovaná výroba tepla a elektřiny, CZT

V oblasti tepelných zdrojů nabízíme komplexní služby:

 • poradenství při výstavbě a modernizaci zdrojů tepla, posouzení stávajícího stavu
 • návrh koncepce systémů pro vytápění, přípravu teplé vody a tepla, studie proveditelnosti
 • zpracování projektové dokumentace, vyřízení potřebných povolení pro stavbu a provoz
 • instalace plynových kotelen, kogeneračních jednotek, tepelných čerpadel, výměníkových stanic a rozvodů tepla
 • správa a údržba provozování topných systémů

výhody spolupráce:

 • snížení energetické a finanční náročnosti dodávek tepla a teplé vody
 • návrh řešení na míru podle vašich individuálních potřeb
 • zajištění kompletní dodávky na klíč
 • přenesení odpovědnosti za sledování legislativy
 • dodávka komplexních technologických celků a odborná montáž certifikovanými pracovníky
 • zajištění provozování a servisu vašeho tepelného hospodářství

V případě dalších informací k výrobě tepla kontaktujte produktového manažera:
Petra Müllera (pro Čechy), e-mail: petr.muller@innogy.com
nebo Marka Josku (pro Moravu), e-mail: marek.joska@innogy.com .

Produktový list k tepelným zdrojům