Přepis online - nový zákazník - innogy

Online přepis smlouvy na energie je nejjednodušším způsobem, jak tento proces vyřídit. Navštivte aplikaci prepisenergii.cz, která vás provede jednotlivými kroky. Svůj přepis tak můžete dokončit během několika minut.

Potřebné dokumenty

  • Žádost o připojení k distribuční soustavě (automaticky se generuje z aplikace)
  • Smlouva o sdružených službách dodávky (automaticky se generuje z aplikace)
  • dokument prokazující vlastnické právo k nemovitosti
  • nejlépe vzájemně odsouhlasený stav plynoměru/elektroměru 
  • může vám pomoci faktura od původního zákazníka v místě, které přihlašujete

Poznámka: Pro přepisy elektrické energie je potřeba doložit i Plnou moc pro změnu dodavatele (automaticky se generuje z aplikace), na základě které pro vás uzavřeme s distributorem smlouvu o připojení k distribuční soustavě.

Postup

Při uzavření nové smlouvy na dodávku energií je obvykle zapotřebí podat i Žádost o připojení k distribuční soustavě. Na základě ní vám zajistíme připojení k distribuční soustavě pro odběrné místo, které budete nově využívat.
Jako nový zákazník musíte doložit vlastnický vztah k nemovitosti, nejčastěji formou kupní či nájemní smlouvy, ze které nám postačí informace o novém vlastníkovi / nájemníkovi a identifikace dané nemovitosti – tímto opatřením chráníme zákazníky před neoprávněnými přepisy.

Jakmile obdržíme vaše dokumenty ke zpracování, budeme vás v nejbližší možné době kontaktovat a dořešíme vše potřebné.