Přepis poštou - nový zákazník - ne innogy - s plnou mocí

Přepis smlouvy je možné vyřídit i korespondenčně. Všechny potřebné dokumenty dle návodu níže vytiskněte, podepište a pošlete k nám. Pokud si nebudete vědět rady, využijte jednoduchou online aplikaci prepisenergii.cz, která vás navede a všechny potřebné dokumenty sama vygeneruje.

Potřebné dokumenty

  • Žádost o připojení k distribuční soustavě (dle distribuční zóny – níže)
  • Smlouva o sdružených službách dodávky
  • Plná moc pro zastupování
  • dokument prokazující vlastnické právo k nemovitosti
  • vzájemně odsouhlasený stav plynoměru/elektroměru
  • může vám pomoci faktura od původního zákazníka v místě, které přihlašujete

Poznámka: Pro přepisy zemního plynu, pokud je distributorem Pražská plynárenská Distribuce, je třeba doložit Předávací protokol pro přepis odběrného místa a Plnou moc pro změnu dodavatele (pro nového zákazníka). Pokud je distributorem společnost Quantum je nutné přiložit Předávací protokol pro přepis odběrného místa.
Pro přepisy elektrické energie je vždy potřeba doložit i Plnou moc pro změnu dodavatele, na základě které uzavřeme s distributorem smlouvu o připojení k distribuční soustavě pro nového zákazníka.

Postup

Při uzavření nové smlouvy na dodávku energií je obvykle zapotřebí podat i Žádost o připojení k distribuční soustavě. Níže naleznete odkazy pro stažení této žádosti.

Zemní plyn  GasNet
 E.ON Distribuce
 Quantum
 Pražská plynárenská Distribuce (zde není nutné žádost podávat)
Elektřina  ČEZ Distribuce
 E.ON Distribuce (zde není nutné žádost podávat)
 PRE Distribuce

V rámci uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu nebo elektřiny si vyberte produkt, který vám nejvíce vyhovuje a jedno podepsané vyhotovení smlouvy připojte k ostatním dokumentům pro přepis smlouvy (druhé si pečlivě uschovejte). Pomocí podepsané plné moci za vás pak vyřídíme změnu dodavatele na daném odběrném místě.
Jako nový zákazník musíte doložit vlastnický vztah k nemovitosti, nejčastěji formou kupní či nájemní smlouvy, ze které nám postačí informace o novém vlastníkovi / nájemníkovi a identifikace dané nemovitosti – tímto opatřením chráníme zákazníky před neoprávněnými přepisy.

 
V případě, že budete vyplňovat přepis za původního zákazníka, je nutné, aby vám původní zákazník udělil Plnou moc pro zastupování. Dokumenty potřebné pro přepis původního zákazníka vyplňte jeho jménem a podepište. K žádosti o přepis nezapomeňte přiložit originál této plné moci.

Všechny dokumenty vyplněné za vás i za původního zákazníka zašlete společně, v jedné obálce, na níže uvedenou adresu. Pro řešení případných nesrovnalostí pomůže, když k žádosti připojíte i telefonický nebo e-mailový kontakt.

innogy Zákaznické služby, s.r.o.
Oddělení komplexních požadavků
Plynární 2748/6
702 72 Ostrava - Moravská Ostrava

Jakmile obdržíme vaše dokumenty ke zpracování, budeme vás v nejbližší možné době kontaktovat a dořešíme vše potřebné.
Přepis zemního plynu i přepis elektrické energie se změnou dodavatele je možné provést nejdříve za 25 dní.