Přepis online - nový zákazník - ne innogy - po úmrtí původního

Online přepis smlouvy na energie je nejjednodušším způsobem jak tento proces vyřídit. Navštivte aplikaci prepisenergii.cz, která vás provede jednotlivými kroky. Svůj přepis tak můžete dokončit během několika minut.

Potřebné dokumenty

  • Žádost o připojení k distribuční soustavě (automaticky se generuje z aplikace)
  • Smlouva o sdružených službách dodávky (automaticky se generuje z aplikace)
  • Plná moc pro změnu dodavatele (automaticky se generuje z aplikace)
  • Čestné prohlášení (automaticky se generuje z aplikace)
  • kopie Úmrtního listu nebo Rozhodnutí o dědickém řízení
  • aktuální stav plynoměru/elektroměru 
  • může vám pomoci faktura od původního zákazníka v místě, které přihlašujete

Postup

V případech, kdy původní zákazník zemře, uplatňuje nový zákazník Čestné prohlášení, kde tuto skutečnost potvrdí. V těchto případech se v aplikaci prepisenergii.cz vyplňuje pouze proces přihlášení.
Při uzavření nové smlouvy na dodávku energií je obvykle zapotřebí podat i Žádost o připojení k distribuční soustavě. Na základě ní vám zajistíme připojení k distribuční soustavě pro odběrné místo, které budete nově využívat. Pomocí podepsané plné moci za vás vyřídíme změnu dodavatele na daném odběrném místě.

Jakmile obdržíme vaše dokumenty ke zpracování, budeme vás v nejbližší možné době kontaktovat a dořešíme vše potřebné.