Přepis poštou - původní i nový zákazník - innogy

Přepis smlouvy je možné vyřídit i korespondenčně. Všechny potřebné dokumenty dle návodu níže vytiskněte, podepište a pošlete k nám. Pokud si nebudete vědět rady, využijte jednoduchou online aplikaci prepisenergii.cz, která vás navede a všechny potřebné dokumenty sama vygeneruje.

Potřebné dokumenty

  • Žádost o připojení k distribuční soustavě - pro nového zákazníka (dle distribuční zóny - níže)
  • Smlouva o sdružených službách dodávky - pro nového zákazníka
  • dokument prokazující vlastnické právo k nemovitosti - pro nového zákazníka

Poznámka: Pro přepisy zemního plynu, pokud je distributorem Pražská plynárenská Distribuce, je třeba doložit Předávací protokol pro přepis odběrného místa a Plnou moc pro změnu dodavatele (pro nového zákazníka). Pokud je distributorem společnost Quantum je nutné přiložit Předávací protokol pro přepis odběrného místa.
Pro přepisy elektrické energie je vždy potřeba doložit i Plnou moc pro změnu dodavatele, na základě které uzavřeme s distributorem smlouvu o připojení k distribuční soustavě pro nového zákazníka.

Postup

Jako původní zákazník vyplňujete Návrh na ukončení smlouvy dohodou, kde zaškrtnete možnost ukončení smlouvy s přepisem na jinou osobu. Pokud se s novým zákazníkem dohodnete na tom, že za něj uzavřete novou smlouvu, postačí, když vám nový zákazník udělí Plnou moc pro zastupování. Dokumenty poté vyplňte jménem nového zákazníka a podepište. K žádosti o přepis nezapomeňte přiložit originál této plné moci.

Při uzavření nové smlouvy na dodávku energií pro nového zákazníka je obvykle zapotřebí podat i Žádost o připojení k distribuční soustavě. Níže naleznete odkazy pro stažení této žádosti.

Zemní plyn  GasNet
 E.ON Distribuce
 Quantum
 Pražská plynárenská Distribuce (zde není nutné žádost podávat)
Elektřina  ČEZ Distribuce
 E.ON Distribuce (zde není nutné žádost podávat)
 PRE Distribuce

V rámci uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu nebo elektřiny vyberte produkt a jedno podepsané vyhotovení smlouvy připojte k ostatním dokumentům pro přepis smlouvy (druhé pečlivě uschovejte).

 
Nový zákazník musí doložit vlastnický vztah k nemovitosti, nejčastěji formou kupní či nájemní smlouvy, ze které nám postačí informace o novém vlastníkovi / nájemníkovi a identifikace dané nemovitosti – tímto opatřením chráníme zákazníky před neoprávněnými přepisy.

Všechny dokumenty vyplněné za vás i za nového zákazníka zašlete společně, v jedné obálce, na níže uvedenou adresu. Pro řešení případných nesrovnalostí pomůže, když k žádosti připojíte i telefonický nebo e-mailový kontakt.

innogy Zákaznické služby, s.r.o.
Oddělení komplexních požadavků
Plynární 2748/6
702 72 Ostrava - Moravská Ostrava

Jakmile obdržíme vaše dokumenty ke zpracování, budeme vás v nejbližší možné době kontaktovat a dořešíme vše potřebné. Vyúčtování ukončeného odběru zašleme na vaši původní zasílací adresu. Pokud chcete adresu změnit, prosím, sdělte nám to.
Přepis zemního plynu lze provést nejdříve za 15 dní, přepis elektrické energie nejdříve za 25 dní.