Přepis online - původní i nový zákazník - ne innogy

Online přepis smlouvy na energie je nejjednodušším způsobem, jak tento proces vyřídit. Navštivte aplikaci prepisenergii.cz, která vás provede jednotlivými kroky. Svůj přepis tak můžete dokončit během několika minut.

Potřebné dokumenty

  • Plná moc pro změnu dodavatele (automaticky se generuje z aplikace) pro původního zákazníka
  • Plná moc pro zastupování (formulář si stáhněte a vytiskněte, není součástí aplikace)
  • vzájemně odsouhlasený stav plynoměru/elektroměru
  • může vám pomoci poslední faktura, ve které najdete potřebné údaje 

Poznámka: Pokud je distributorem Pražská plynárenská Distribuce, je třeba doložit formulář Čestné prohlášení o stavu měřidla a Plnou moc (oba dokumenty se automaticky generují z aplikace).

 

  • Smlouva o sdružených službách dodávky pro nového zákazníka (automaticky se generuje z aplikace)
  • v případě potřeby (dle konkrétní situace) aplikace vygeneruje další potřebné dokumenty (např. Žádost o připojení k distribuční soustavě)

Poznámka: Pro přepisy elektrické energie je potřeba doložit i Plnou moc pro změnu dodavatele (automaticky se generuje z aplikace), na základě které uzavřeme s distributorem smlouvu o připojení k distribuční soustavě pro nového zákazníka.

Postup

Jako původní zákazník vyplňujete pouze údaje potřebné k ukončení vaší smlouvy pro odběrné místo, které opouštíte. My za vás na základě plné moci vyřídíme ukončení odběru u jiného obchodníka.
Pokud se s novým zákazníkem dohodnete na tom, že za něj uzavřete novou smlouvu, postačí, když vám nový zákazník udělí Plnou moc pro zastupování. Údaje potřebné pro uzavření nové smlouvy poté vyplňte jménem nového zákazníka a podepište. K žádosti o přepis nezapomeňte přiložit originál této plné moci.

Jakmile obdržíme vaše dokumenty ke zpracování, budeme vás v nejbližší možné době kontaktovat a dořešíme vše potřebné.

Tip: Pokud ukončujete smlouvu z důvodu stěhování, nezapomeňte si ihned zajistit také smlouvu na odběr energií od innogy pro svou novou adresu. Nejrychleji opět přes aplikaci prepisenergii.cz. Nezáleží na tom, kdo byl dodavatelem energií na vaší nové adrese původně, u nás můžete vyřídit vše najednou.