Přepis poštou - původní zákazník - ne innogy

Přepis smlouvy je možné vyřídit i korespondenčně. Všechny potřebné dokumenty dle návodu níže vytiskněte, podepište a pošlete k nám. Pokud si nebudete vědět rady, využijte jednoduchou online aplikaci prepisenergii.cz, která vás navede a všechny potřebné dokumenty sama vygeneruje. 

Potřebné dokumenty

  • Plná moc pro změnu dodavatele
  • vzájemně odsouhlasený stav plynoměru/elektroměru 
  • může vám pomoci poslední faktura, ve které najdete potřebné údaje

Poznámka: Pokud je distributorem Pražská plynárenská Distribuce nebo Quantum, je potřeba doložit Předávací protokol pro přepis odběrného místa (podepsaný původním i novým zákazníkem).

Postup

Ukončení odběru u vašeho stávajícího obchodníka za vás zařídíme na základě Plné moci pro změnu dodavatele.

 
K rychlejšímu vyřízení požadavku přispěje, pokud původní i nový zákazník zašlou vyplněné dokumenty společně, v jedné obálce, tedy pokud obdržíme všechny dokumenty k odběrnému místu najednou. Pro řešení případných nesrovnalostí také pomůže, když k žádosti připojíte i telefonický nebo e-mailový kontakt.

Připravené a podepsané dokumenty vložte v jednom vyhotovení do obálky a odešlete na adresu:

innogy Zákaznické služby, s.r.o.
Oddělení komplexních požadavků
Plynární 2748/6
702 72 Ostrava - Moravská Ostrava

Jakmile obdržíme vaše dokumenty ke zpracování, budeme vás v nejbližší možné době kontaktovat a dořešíme vše potřebné.
Přepis zemního plynu i přepis elektřiny se změnou dodavatele lze provést nejdříve za 25 dní.