FILMOVÁ NADACE

FILMOVÁ NADACE, společný projekt České televize, Barrandov Studia a innogy, je zřízena za účelem podpory české audiovizuální tvorby, podpory tvůrčích osobností v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby, ke hledání cest k realizaci těchto projektů a k podpoře vzdělávání.

Za účelem podpory tvůrčích osobností v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby vyhlašuje nadace 1x ročně vždy k 28. únoru každého kalendářního roku uzávěrku pro podávání žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku v kategorii literární příprava celovečerních hraných filmů - dosud nerealizovaný scénář.

Do výběrového řízení jsou přijímány pouze projekty splňující všechny podmínky FILMOVÉ NADACE. Nadační příspěvky jsou přidělovány na základě hodnocení výboru nezávislých odborníků. S autory nejlepších scénářů uzavírá nadace smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku.

Realizované projekty dle oceněných scénářů:

  • Kobry a užovky, premiéra 19. 2. 2015
  • Domácí péče, premiéra 2015
  • Nepravděpodobná romance, premiéra 7. 11. 2013
  • Lehká jako dech, premiéra 12. 10. 2012
  • Poupata, premiéra 14. 12. 2011
  • Hlava-ruce-srdce, premiéra 18. 11. 2010

Více informací o nadaci na www.filmovanadace.cz.


Poupata. Film byl oceněn dvěma Cenami české filmové kritiky 2011,
Cenou Asociace českých kameramanů 2011
a vyhlášen nejlepším českým filmem roku 2011 v soutěži Českých lvů,
kde získal i další 3 ceny, jednu z nich získal právě i Vladimír Javorský.


nahoru