Výkup elektřiny

Specializujeme se na výkup elektrické energie jak z obnovitelných (solární, větrná, vodní bioplyn, biomasa), tak i konvenčních zdrojů.

Můžete si vybrat ze široké škály naší produktové řady, s cenou stanovenou jako:

  • Fixní s různými mírami flexibility až po neomezenou (dle velikosti celkové produkce).
  • Určenou v několika krocích podle vlastní volby - tento přístup preferují zákazníci, kteří si chtějí svého obchodníka s energiemi vybrat dopředu a následně si, i na základě poskytovaného poradenství, počkají na ten správný okamžik prodeje a tímto maximalizují své výnosy spojené s dodávkami elektřiny.
  • Hodinová - pro zákazníky kteří si přejí využít i těch nejkratších výkyvů na trhu; dále pak pro výrobce využívající hodinový zelený bonus.

Zákazníkům, kteří dokáží své zdroje řídit, zoptimalizujeme na základě jejich požadavků smluvní výrobní profil tak, aby dosáhli co nejlepší ceny. Zdrojům schopným operativní regulace na vyžádání jsme schopni nabídnout zajímavou cenovou prémii díky začlenění do našeho projektu virtuální elektrárny.

Nenabízíme pouze samotný výkup komodity, ale i komplexní poradenství a podmínky vzájemné spolupráce se vždy snažíme nastavit tak, aby byly pro obě strany co nejvýhodnější. 

Vyhledat manažera prodeje