Postupný nákup zemního plynu

Víte, že?

Cena jakéhokoliv produktu na dodávku zemního plynu je určena aktuální situací na energetickém trhu?

Správné načasování nákupu je naprosto klíčové pro optimalizaci nákladů, protože komodita nakupovaná na trhu tvoří více než 95 % obchodní složky ceny zemního plynu?

Většina velkoodběratelů a velké množství středních a malých odběratelů k nákupu zemního plynu využívá produkt Postupný nákup?

 Zákazníci s tímto produktem dosahují při nákupu komodity časové a finanční úspory?

Pomůžeme vám se správně rozhodnout:

  • kdy je vhodný okamžik k nákupu zemního plynu
  • jaké jsou důvody a očekávání do budoucna, když ceny na trhu rostou nebo klesají   
  • jak připravit nákupní strategii, která vám pomůže dosáhnout minimálních nákladů 

Ke správnému načasování nákupu poskytujeme

  • výstižné denní zprávy shrnující vývoj na trhu včetně důvodů a predikcí pro budoucnost
  • pravidelné obsáhlejší reporty o vývoji nejen na energetických trzích - v češtině a angličtině
  • telefonické či online konzultace s manažery prodeje či experty na vývoj energetických trhů

Jako benefit k produktu postupný nákup poskytujeme zdarma již několika stovkám zákazníků unikátní aplikaci innogy Price Manager, díky které dosáhnete optimalizace nákladů k nákupu zemního plynu v ten správný okamžik.

Vyhledat manažera prodeje