Ochrana osobních údajů a pravidla webu

V níže uvedených dokumentech bychom vás rádi informovali o zásadách a ‍postupech při zpracování vašich osobních údajů a ‍o ‍vašich právech, a ‍to v ‍souladu s ‍ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o ‍zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ‍ze ‍dne ‍27. ‍4. ‍2016 o ‍ochraně fyzických osob v ‍souvislosti se zpracováním osobních údajů a ‍o ‍volném pohybu těchto údajů a ‍o ‍zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení"), a ‍zákona č. 480/2004 Sb., o ‍některých službách informační společnosti, ve ‍znění pozdějších předpisů, a ‍také ‍o ‍pravidlech ‍užití ‍webu.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.