Zastropování cen energií pro velké firmy

Aktualizováno dne 22. 11. 2022

Momentálně intenzivně pracujeme na ‍přípravě veškerých kroků k ‍zastropování cen pro ‍zákazníky, jichž se ‍týká nařízení vlády ‍ČR č. ‍298/2022 ‍Sb. o ‍stanovení cen elektřiny a ‍plynu v ‍mimořádné tržní situaci. Veškeré novinky budeme zveřejňovat na této stránce.

Vláda ‍ČR dne ‍5. ‍10. ‍2022 schválila nařízení o ‍stanovení cen plynu a elektřiny v ‍mimořádné tržní situaci. Jedná se o ‍další balíček opatření, který výrazně pomůže v ‍boji proti zvyšujícím se ‍cenám energií. Cenový strop platí pro ‍dodávky plynu a ‍elektřiny, uskutečňované v ‍období od ‍1. ‍ledna ‍2023 do ‍31. ‍prosince ‍2023.

Výše maximálních cen energií od ‍1. ‍1. ‍2023

Zastropovaná je pouze obchodní část ceny, tj. ‍cena za ‍komoditu (plyn, elektřinu) a ‍stálý měsíční plat.
Celková cena se ‍ovšem skládá z ‍více složek (státem stanovená cena za ‍distribuci a ‍další poplatky), které je ‍třeba přičíst a ‍kterých se ‍zastropování netýká.


Zemní plyn

 • Cena za ‍dodávku zemního plynu
  (bez ‍daně z plynu, DPH a ostatních regulovaných položek ceny)
  2 ‍500 ‍Kč/MWh
 • Pro odběrná místa kategorie maloodběratel platí cenový strop pro ‍stálý měsíční plat ve ‍výši 130 ‍Kč/měsíc bez DPH.

Elektřina

 • Cena za ‍dodávku silové elektřiny
  (bez ‍daně z ‍elektřiny, DPH a ‍ostatních regulovaných položek ceny)
  5 000 ‍Kč/MWh  
 • Pro odběrná místa z ‍napěťové hladiny ‍NN platí cenový strop pro ‍stálý měsíční plat ve ‍výši 130 ‍Kč/měsíc bez ‍DPH.

Na koho se cenový strop vztahuje a v jakém rozsahu?

cenový strop ZP

cenový strop EE

Otázky a odpovědi

 • Na jaké období se cenový strop vztahuje?

  Cenový strop platí pro dodávky plynu a ‍elektřiny uskutečňované v ‍období od ‍1. ‍ledna ‍2023 do ‍31. ‍12. ‍2023.

 • Musí zákazník o zastropování cen žádat?

  Cenový strop se vztahuje automaticky na všechna odběrná místa definovaná v ‍nařízení vlády MIMO těch odběrných míst, pro která má zákazník pro uplatnění cenového stropu povinnost doložit čestné prohlášení. Čestné prohlášení dokládají malí a ‍střední podnikatelé (podle definice čl. ‍2 doporučení Komise 2003/361/ES ze ‍dne 6. ‍května ‍2003 o ‍definici mikropodniků a ‍malých a ‍středních podniků), školy a ‍školská zařízení, poskytovatelé zdravotních služeb, poskytovatelé sociálních služeb, provozovatelé vodovodů a ‍kanalizací, výrobci tepelné energie. Kompletní výčet s ‍uvedením typu čestného prohlášení uvádíme v ‍tabulce výše.

 • Do kdy musí zákazník dodat svému dodavateli čestné prohlášení?

  Čestné prohlášení pro období dodávky plynu nebo elektřiny v ‍lednu ‍2023 je zákazník povinen dodat svému dodavateli do ‍15 ‍dnů ode dne nabytí účinnosti nařízení vlády, nejpozději tedy do ‍15. ‍1. ‍2023.
  Pro zastropování cen za ‍dodávky uskutečněné v ‍měsících únor ‍2023 a ‍dále je nutné čestné prohlášení podat nejpozději do ‍konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za který se má začít uplatňovat zastropovaná cena za ‍dodávku.

 • Jakým způsobem může zákazník čestné prohlášení dodavateli dodat?

  Prohlášení, ‍oznámení ‍a ‍výkazy podle ‍§ ‍6 ‍nebo ‍7 ‍nařízení vlády č. ‍298/2022 ‍Sb., ‍o ‍stanovení cen elektřiny ‍a ‍plynu ‍v ‍mimořádné tržní situaci, budeme přijímat prostřednictvím zákaznického internetového portálu innogy24, ‍který ‍je ‍elektronickým systémem ‍ve ‍smyslu obecně závazných právních předpisů. Podle nařízení vlády se ‍k ‍informacím poskytnutým jiným způsobem nepřihlíží. ‍

  V ‍současné chvíli portál innogy24 připravujeme ‍na ‍příjem stanovených informací. Předpokládaný termín zahájení příjmu čestných prohlášení je polovina prosince. Vyčkejte prosím, ‍o ‍přesném postupu ‍vás ‍budeme včas informovat ‍zde ‍na ‍našich internetových stránkách.

  Za zákazníka jsou obchodníkovi oprávněny poskytnout stanovené informace tyto osoby jednající v portálu innogy24: člen/členové ‍statutárního orgánu (podle způsobu jednání v obchodním rejstříku), příp. ‍statutární ředitel organizace, osoba oprávněná k jednání ‍ve ‍věcech smluvních podle uzavřené smlouvy, případně jiná osoba jednající ‍na ‍základě smluvního zastoupení.

  • Pokud osoba oprávněná ‍k ‍jednání přístup ‍do ‍portálu innogy24 nemá, obraťte ‍se ‍na ‍svého zaměstnance ‍s ‍rolí administrátora innogy24. Jeho jméno naleznete ‍ve ‍vaší smlouvě ‍na ‍dodávku zemního plynu/elektřiny. Administrátor ‍je ‍v ‍souladu ‍se ‍smluvním ujednáním oprávněn ‍v ‍rámci portálu innogy24 vytvářet přístupy ‍pro ‍další uživatele ‍a ‍přidělovat jim oprávnění.  Pokud ‍vám ‍byl ‍v ‍minulosti vytvořen přístup, ‍ale nepamatujete ‍si své heslo, můžete ‍si heslo jednoduše obnovit přes Neznám heslo | innogy
  • Pokud náhledem ‍do ‍vámi uzavřené smlouvy na dodávku zemního plynu/elektřiny zjistíte, ‍že ‍vaše společnost nemá určenu osobu administrátora innogy24, kontaktujte svého manažera prodeje, ‍který zajistí vše potřebné.

 

Vyhledat manažera prodeje

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.