Environmental

ESG HomeEnvironmentalSocialGovernanceSkupina innogy

Naše závazky

S vědomím závazků společností innogy v oblasti udržitelného podnikání se zaměřujeme na hodnocení dopadů našich aktivit na kvalitu životního prostředí. V rámci trvale udržitelného rozvoje podporujeme snižování emisí skleníkových plynů, efektivní využívání energií a čisté energie.

Společnosti innogy mají zavedený systém environmentálního managementu (EMS) založený na principech normy ČSN EN ISO 14001:2016. Systém neprochází certifikací, procesy a postupy na úseku životního prostředí jsou řízeny ve shodě s uvedenou normou. V rámci EMS je zajištěna údržba, funkčnost a integrita systému ve všech společnostech innogy v České republice.

 

Management hospodaření s energiemi

Společnosti innogy Česká republika a.s., innogy Energo, s.r.o. a innogy Energetika Plhov – Náchod, s.r.o. mají zavedený a certifikovaný systém managementu hospodaření s energiemi dle ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS). Cílem je identifikace oblastí s vysokými energetickými výdaji, systematický přístup k efektivnímu využívání energií a optimalizaci nákladů, vč. souvisejících dopadů na životní prostředí.

innogy Energo, s.r.o. a innogy Energetika Plhov – Náchod, s.r.o.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.