Za jakých podmínek innogy nakupuje

Program prevence nekorektního jednání proti zájmům innogy

// Show this page in English

Setkali jste se v roli dodavatele s nekorektním jednáním proti zájmům innogy, tj. s neetickým nebo protiprávním jednáním, vyskytujícím se ve společnostech innogy v ČR, porušením innogy Kodexu chování nebo jinou situací/jednáním, které jste shledali v rozporu s právními předpisy, vnitřními předpisy společností innogy v ČR a / nebo přímo ohrožující zájmy společností innogy v ČR, jako jsou podvody, porušování bezpečnosti a ochrany zdraví, diskriminace a korupce? Svěřte se nám!

Ve společnostech innogy v ČR funguje v rámci uvedeného preventivního programu od 1. 10. 2009 aktivní spolupráce s dodavateli. Základem prevence nekorektního jednání proti zájmům innogy ve společnostech innogy v ČR je firemní kultura, jejímž úkolem je vytvářet takové prostředí, kde se nekorektnímu jednání proti zájmům innogy nedaří. Součástí firemní kultury ve společnostech skupiny innogy v ČR je také innogy Kodex chování, který nás podporuje v naší snaze vždy vystupovat vůči všem, s nimiž přicházíme do styku, jako příkladný, spolehlivý a poctivý obchodní partner a zaměstnavatel. Očekáváme od Vás, že budete respektovat a dodržovat principy, které obsahuje náš innogy Kodex chování.

Společnosti innogy v ČR se rozhodly bojovat s případnými nepravostmi, které by se děly. K tomuto účelu je určena Zelená linka innogy. Zelenou linku innogy společností innogy v ČR spravuje advokátní kancelář Jasenský & Dub. Tato kancelář poskytuje uvedenou službu jako nestranná instituce prostřednictvím svých zástupců, které můžete kontaktovat jak anonymně, tak neanonymně. Výhodou neanonymního kontaktu je možnost dozvědět se informace o postupu a výsledku šetření oznámení. Neanonymní oznámení vůči Zelené lince innogy zůstane na Vaše přání anonymním vůči společnostem innogy v ČR. V případě výběrového řízení nemá přijetí oznámení na Zelenou linku innogy odkladný účinek.

Veškeré informace o šetření jsou považovány za přísně důvěrné.

Obchodní podmínky pro dodavatele

Pro dodavatele

Obchodní podmínky pro dodavatele - aktuálně platné

Obchodní podmínky pro dodavatele - platné v minulosti

Obchodní podmínky na nákup služeb do 2 mil. Kč platné od 1. 4. 2020 – innogy 284 kB Obchodní podmínky na nákup movitých věcí do 2 mil. Kč platné od 1. 4. 2020 – innogy 233 kB General Business Terms and Conditions regarding Contracts for Work, dated 1 April 2020 – innogy 433 kB General Business Terms and Conditions regarding Contracts for the Purchase of Moveable Things, dated 1 April 2020 – innogy 239 kB Obchodní podmínky na nákup služeb do 2 mil. Kč platné od 1. 4. 2020 – Gas Storage 275 kB Obchodní podmínky na nákup movitých věcí do 2 mil. Kč platné od 1. 4. 2020 – Gas Storage 239 kB General Business Terms and Conditions regarding Contracts for Work, dated 1 April 2020 – Gas Storage 428 kB General Business Terms and Conditions regarding Contracts for the Purchase of Moveable Things, dated 1 April 2020 – Gas Storage 236 kB Obchodní podmínky na nákup služeb do 2 mil. Kč platné od 1. 4. 2020 – GasNet 283 kB Obchodní podmínky na nákup movitých věcí do 2 mil. Kč platné od 1. 4. 2020 – GasNet 238 kB General Business Terms and Conditions regarding Contracts for Work, dated 1 April 2020 – GasNet 429 kB General Business Terms and Conditions regarding Contracts for the Purchase of Moveable Things, dated 1 April 2020 – GasNet 237 kB Obchodní podmínky na nákup služeb do 2 mil. Kč platné od 1. 6. 2019 168 kB Obchodní podmínky na nákup movitých věcí do 2 mil. Kč platné od 1. 6. 2019 119 kB General Business Terms and Conditions regarding Contracts for Work, dated 1 June 2019 164 kB General Business Terms and Conditions regarding Contracts for the Purchase of Moveable Things, dated 1 June 2019 113 kB Obchodní podmínky na nákup služeb do 2 mil. Kč platné od 25. 5. 2018 292 kB Obchodní podmínky na nákup movitých věcí do 2 mil. Kč platné od 25. 5. 2018 244 kB General Business Terms and Conditions regarding Contracts for Work, dated 25 May 2018 437 kB General Business Terms and Conditions regarding Contracts for the Purchase of Moveable Things, dated 25 May 2018 288 kB Obchodní podmínky na nákup služeb do 2 mil.Kč platné od 20. 2. 2017 286 kB Obchodní podmínky na nákup movitých věcí do 2 mil.Kč platné od 20. 2. 2017 240 kB General Business Terms and Conditions regarding Contracts for Work, dated 20 February 2017 431 kB General Business Terms and Conditions regarding Contracts for the Purchase of Moveable Things, dated 20 February 2017 284 kB Obchodní podmínky na nákup movitých věcí do 1 mil. Kč platné od 1. 10. 2016 236 kB Obchodní podmínky na nákup služeb do 1 mil. Kč platné od 1. 10. 2016 290 kB Obchodní podmínky na nákup movitých věcí do 1 mil. Kč platné od 1. 7. 2016 237 kB Obchodní podmínky na nákup služeb do 1 mil. Kč platné od 1. 7. 2016 291 kB Obchodní podmínky na nákup služeb do 1 mil. Kč platné od 1. 10. 2014 287 kB Obchodní podmínky na nákup movitých věcí do 1 mil. Kč platné od 1. 9. 2014 234 kB Obchodní podmínky na nákup movitých věcí a služeb do 0,25 mil. Kč platné do 30. 9. 2014 212 kB Obchodní podmínky na nákup movitých věcí a služeb do 0,25 mil. Kč platné do 31. 8. 2014 209 kB Obchodní podmínky na nákup movitých věcí od 0,25 do 1 mil. Kč platné do 31. 8. 2014 234 kB Všeobecné obchodní podmínky platné do 31. 12. 2013 201 kB

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.