Za jakých podmínek innogy nakupuje

Program prevence nekorektního jednání proti zájmům innogy

Setkali jste se v roli dodavatele s nekorektním jednáním proti zájmům innogy, tj. s neetickým nebo protiprávním jednáním, vyskytujícím se ve společnostech innogy v ČR, porušením innogy Kodexu chování nebo jinou situací/jednáním, které jste shledali v rozporu s právními předpisy, vnitřními předpisy společnosti innogy v ČR a / nebo přímo ohrožující zájmy společností innogy v ČR, jako jsou podvody, porušování bezpečnosti a ochrany zdraví, diskriminace a korupce? Svěřte se nám!

Ve společnostech innogy v ČR funguje v rámci uvedeného preventivního programu od 1. 10. 2009 aktivní spolupráce s dodavateli. Základem prevence nekorektního jednání proti zájmům innogy ve společnostech innogy v ČR je firemní kultura, jejímž úkolem je vytvářet takové prostředí, kde se nekorektnímu jednání proti zájmům innogy nedaří. Součástí firemní kultury v celém koncernu innogy je také innogy Kodex chování, který nás podporuje v naší snaze vždy vystupovat vůči všem, s nimiž přicházíme do styku, jako příkladný, spolehlivý a poctivý obchodní partner a zaměstnavatel. Očekáváme od vás, že budete respektovat a dodržovat principy, které obsahuje náš innogy Kodex chování.

Společnosti innogy v ČR se rozhodly bojovat s případnými nepravostmi, které by se děly. K tomuto účelu je určena Zelená linka innogy. Zelenou linku innogy společností innogy v ČR spravuje BBH, advokátní kancelář, v.o.s. Tato kancelář poskytuje uvedenou službu jako nestranná instituce prostřednictvích svých tří zástupců, které můžete kontaktovat jak anonymně, tak neanonymně. Výhodou neanonymního kontaktu je možnost dozvědět se informace o postupu a výsledku šetření oznámení. Neanonymní oznámení vůči Zelené lince innogy zůstane na Vaše přání anonymním vůči společnostem innogy v ČR. V případě výběrového řízení nemá přijetí oznámení Zelenou linkou innogy odkladný účinek.

Veškeré informace o šetření jsou považovány za přísně důvěrné.

 

Obchodní podmínky pro dodavatele

Pro dodavatele

Obchodní podmínky pro dodavatele - aktuálně platné

Obchodní podmínky pro dodavatele - platné v minulosti

Chcete vědět více?

Zavoláme vám

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Chcete vědět více?

Jsme offline - zanechte na sebe kontakt a my vám zavoláme

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám