innogy Energo

Základní údaje o společnosti

Více o společnosti naleznete na: www.innogy-energo.cz

Hlavní informace o firmě

Název společnosti: innogy Energo, s.r.o.

Identifikační číslo (IČ): 25115171

Spisová značka: C 50971 vedená u Městského soudu v Praze

Datum zápisu: 21. března 1997

Sídlo společnosti: Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10

Najdi na mapě

Hlavní předmět podnikání

 • Výroba tepelné energie
 • Rozvod tepelné energie
 • Výroba elektřiny
 • Obchod s elektřinou
 • Distribuce elektřiny
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
 • Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
 • Hornická činnost a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení § 2 písm. a) až f) a § 3 písm. f) zákona č. 61/1988 sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
 • Projektová činnost ve výstavbě.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.