Jak innogy nakupuje

Naším cílem je transparentní nákupní proces. Dodavatelé jsou u nás vybíráni prostřednictvím výběrových řízení s předem danými pravidly. Výběrová řízení jsou realizována:

  • Mimo režim zákona O veřejných zakázkách – elektronickou formou, a to jako elektronické výběrové řízení (eVŘ) nebo elektronická aukce (eAukce). innogy využívá pro realizaci eVŘ a eAukcí softwarový systém PROe.biz. Tento nástroj nám umožňuje efektivně a transparentním způsobem dosáhnout nejvyššího poměru kvalita/cena pro každou dodávku.
  • V režimu zákona O veřejných zakázkách – v intencích zákona formou zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

Velký důraz také klademe na efektivní proces komunikace s dodavateli od vytvoření požadavku až po úhradu faktury. Preferujeme následující procesy:

  • Katalogový nákup – vhodný pro nákupy neskladových materiálů o velkém množství položek a s vysokou obrátkovostí. Dodavatelský katalog je importován do webového e-shopu, který má vytvořen datové rozhraní do našeho nákupního systému.
  • Automatické objednávky – vhodné pro nákupy skladových a neskladových materiálů a služeb o nízkém počtu položek s minimálně týdenní obrátkovostí. 
  • Připravujeme SUS (Supplier Self Service) – vhodné pro nákupy veškerých položek bez omezení. Nákupní objednávky jsou ukládány ve webovém portálu innogy. Dodavatelé obdrží emailovou informaci o uložení nové objednávky, objednávku si mohou zobrazit, potvrdit její splnění a přenést do svého systému. Dále si mohou reportovat stavy plnění jednotlivých objednávek

Důležité odkazy

  • Aktuální přehled relevantních eVŘ a eAukcí naleznete v Seznamu připravovaných výběrových řízení ve společnosti innogy. Seznam obsahuje eVŘ a eAukce s předpokládaným plněním přesahujícím 250 tis. Kč, které nejsou omezeny na předem kvalifikované uchazeče. V případě vašeho zájmu o účast ve výběrovém řízení můžete vyplnit Žádost o účast, která bude neprodleně doručena jeho administrátorovi.
  • Veřejné zakázky, vyhlašované společnostmi innogy v České republice, jsou zveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek.

Ke stažení

Rádi vám pomůžeme, smlouvu vyřídíme i online

Zavoláme vám ihned

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Rádi vám pomůžeme, smlouvu vyřídíme i online

Jsme offline - zavoláme vám následující pracovní den

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám

Dobrý den, na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.