Co innogy nakupuje

innogy nakupuje celou řadu materiálů a služeb potřebných k zabezpečení provozu plynárenských zařízení a dále ostatních materiálů a služeb nutných pro zajištění chodu všech společností innogy. Nákupní portfolio je rozděleno do základních dvou produktových oblastí, v rámci kterých jsou definovány nákupní klasifikační třídy:

  • Core commodity, kam patří produktů z oblastí provozu a údržby sítí, výstavby, rekonstrukcí, provozu a údržby plynárenských zařízení, technologií podzemních zásobníků plynu a měření.
  • Non-core commodity, kam patří produkty z oblastí provozu a údržby budov, vozového parku, ICT, poradenství, HR služby a Marketing&PR.
Přehledný seznam všech nakupovaných produktových společností naleznete zde.