REMIT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT) ukládá jednotlivým subjektům provádějícím transakce na tomto trhu (účastníci trhu) povinnost zajistit účinné a včasné zveřejnění důvěrných informací („inside information").

Tato sekce slouží společnostem innogy Energie, s.r.o. a RWE Supply & Trading CZ, a.s. ke zveřejnění důvěrných informací, které se týkají velkoobchodních energetických produktů a mohou mít významný vliv na jejich tržní cenu a nebyly dosud nikde zveřejněny.

Ostatní společnosti ze skupiny innogy v České republice, které jsou účastníky trhu ve smyslu REMIT, zveřejňují důvěrné informace týkající se jejich činnosti a jimi provozovaných zařízení na svých webových stránkách.