Adventní svíce předznamenávají příchod Vánoc

Čtyři týdny před samotnými vánočními svátky začíná adventní období. Jednotlivé adventní neděle zpodobňují svíce na adventním věnci, vytvořeném nejlépe ze zeleného jehličí. Svíčky by se měly zapalovat postupně v neděli v podvečer a na věnci pak proti směru hodinových ručiček. Pokud by nějaká dohořela, lze ji nahradit novou.

Advent začíná čtvrtou nedělí před Božím hodem vánočním, tedy 25. prosincem. Z toho vyplývá, že datum začátku adventu je pohyblivé. V letošním roce začal advent 27. listopadu, což je první možný termín. Nejzazším termínem je 3. prosinec. A první adventní nedělí také začíná křesťanský liturgický rok.

První adventní neděli se říká železná a zapálená svíčka by měla být fialová coby symbol očekávání. Barva a samotná první adventní neděle upomínají na proroky, kteří předpověděli příchod Ježíše Krista ještě před jeho narozením.

Druhá adventní neděle nese pojmenování bronzová. Zapálená svíčka opět fialové barvy, tzv. betlémská, symbolizuje lásku a Ježíškovy jesličky. V mnoha rodinách se také začíná péct cukroví.

Třetí neděle, ve které se advent dostává do své druhé půle, má přízvisko stříbrná. Jejím symbolem je tzv. pastýřská svíčka růžové barvy. Ta měla vyjadřovat radost z toho, že se blíží konec postního období.

Poslední nedělí – zlatou – vrcholí přípravy na vánoční svátky. Není bez zajímavosti, že pokud připadá Štědrý den na neděli, je tato neděle součástí adventu. Zapálená, tzv. andělská svíčka, by měla být opět fialová a představuje mír a pokoj Vánoc. Existuje i možnost zapálení páté bílé svíčky přímo na Štědrý den, v tomto případě zasvěcené Ježíši Kristu.

innogy vám přeje pokud možno poklidný advent a rozzářené Vánoce.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.