11. září 2019

Nejekologičtější pohon? Zvítězil ten na CNG

Možná je to pro někoho překvapení, možná že až takové zase ne. Podle studie vypracované Mezinárodní automobilovou federací (FIA), která se zaměřila na bilanci skleníkových plynů za celý životní cyklus vozu, vyšel jako vítěz pohon na stlačený zemní plyn. Znamená to, že auta na CNG jsou k životnímu prostředí ohleduplnější dokonce než elektromobily.

Shrňme si několik faktů, z nichž studie vycházela. Kromě emisí vznikajících při provozu auta se braly v potaz rovněž emise z výroby a recyklace vozu, což platí i pro výrobu pohonných hmot. Zohledněna byla také produkce metanu u plynných paliv a oxidu dusného u biomasy.

Jako modelový automobil autoři studie vybrali kompaktní model „ve třídě Golfu“. A teď ještě k samotnému energetickému mixu. Studie pracovala s daty z Německa, které v roce 2018 dosáhlo podílu obnovitelných zdrojů ve výši zhruba 35 %.

"V porovnání s elektroauty jsou vozy na CNG jednodušší, levnější a vykazují nižší nároky na ‍specifickou infrastrukturu."

Při takovémto energetickém mixu vyšly náklady na elektromobil v porovnání s benzinovým vozem lépe až po zhruba 127 500 km nebo 8,5 letech provozu. Oproti dieselu je to dokonce až ‍po ‍219 ‍tisících km nebo 14,6 letech provozu. Důvod spočívá v nákladné výrobě baterií, která s sebou přináší značnou zátěž v podobě skleníkových plynů.

Dlužno dodat, že elektromobily se jeví nejpříznivěji pouze za předpokladu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Naplnění této varianty v celé Evropě, kde se k tomu zatím nejvíc blíží Norsko, rozhodně ještě nějakou dobu potrvá. A Česko v tomto ohledu není žádnou výjimkou.

Sečteno a podtrženo, dokonce za celý životní cyklus se bude elektrické auto pouze stále „dívat na záda“ srovnatelnému vozu s CNG pohonem, jak vyplývá ze studie. V porovnání s elektroauty jsou vozy na CNG jednodušší, levnější a vykazují nižší nároky na specifickou infrastrukturu.

Pokud tedy uvažujete o ekologičtějším voze, je pro vás CNG jasná volba. Přispějete ke zlepšování ovzduší a zároveň ušetříte za pohonné hmoty. Oproti benzínu nebo naftě totiž budete jezdit za polovinu.

 

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.