Nejvyšší čas zbavit se starého kotle na tuhá paliva a přejít na plyn

Do definitivního zákazu starých nevyhovujících kotlů na tuhá paliva, které jsou zásadním zdrojem škodlivých emisí, nezbývá už mnoho času. Od září 2022 nebudou smět být podle zákona o ochraně ovzduší provozovány kotle 1. a 2. emisní třídy, což se týká zejména kotlů vyrobených před rokem 2000. Za porušení zákazu hrozí pokuta až 50 000 Kč. Emisní třídu kotle můžete dohledat na jeho výrobním štítku nebo v dokumentaci.

Řada domácností proto začíná urychleně řešit otázku, jaký zvolit ekologičtější způsob vytápění. A nechávat vše na poslední chvíli se vám rozhodně nemusí vyplatit. Zákon totiž umožňuje jednotlivým obcím zkrátit vyhláškou lhůtu na výměnu kotlů. Například v Praze je provoz lokálních kotlů na uhlí nelegální již od loňského října.

Důvodem přijetí tohoto opatření byla hlavně snaha zlepšit kvalitu ovzduší. Lokální vytápění tuhými palivy patří k největším znečišťovatelům ovzduší, především z pohledu tuhých látek. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) se však snaží domácnostem výměnu kotlů ulehčit, a proto už v roce 2015 vyhlásilo v rámci Operačního programu Životní prostředí dotační program známý jako kotlíkové dotace. Majitelé rodinných domů v něm mohou získat zpět až 80 % nákladů do výše 127 500 Kč na nákup nového ekologického zdroje vytápění.

V současné třetí vlně umožňují kotlíkové dotace získat domácnostem finanční podporu na tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo plynový kondenzační kotel. Právě poslední možnost přitom lidem nabízí největší přínosy. Jde nejen o příznivé pořizovací náklady, ale to samé platí rovněž o provozu. Moderní plynové kondenzační kotle pracují s účinností až 108 % a jsou tak oproti jiným způsobům vytápění, včetně starších plynových kotlů, úspornější o desítky procent. Mezi další výhody plynových kotlů patří i dobrá možnost regulace výkonu, intuitivní ovládání a čistý, tichý a plně automatizovaný provoz. Odpadá také nepříjemná nutnost shánět před topnou sezonou uhlí nebo biomasu, skladovat je a muset pravidelně chodit přikládat.

Kotlíkové dotace budou pokračovat

Na kotlíkové dotace MŽP původně vyčlenilo 9 miliard Kč z evropských fondů, které měly být rozděleny ve třech výzvách. Protože však zájem domácností předčil očekávání, bylo ještě dodatečně uvolněno na pokrytí převisu poptávky ze třetí výzvy dalších 1,5 miliardy Kč z podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření. Pro letošní rok pak bylo pro zájemce o nové kotle vyčleněno dalších 600 milionů korun. Ani to však nestačí.

Rozdělování kotlíkových dotací tak bude v Česku pokračovat. MŽP na nahrazování nevyhovujících kotlů v příštích šesti letech plánuje vyhradit dalších 5,5 miliardy Kč. O dalším miliardovém financování navíc vyjednává s Evropskou unií.

Na financování by měly dosáhnout i nízkopříjmové domácnosti, které by rády svůj kotel vyměnily, ale dosud s tím váhaly, protože jim na to objektivně chyběly peníze. V současnosti lze v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji využít bezúročné kotlíkové půjčky, které slouží k předfinancování výměny kotle a částečně se splatí poskytnutou dotací.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.