Označování dobíjecích stanic a elektromobilů dostalo nová pravidla

Počet elektromobilů a dobíjecích stanic v Evropě stále roste a v této souvislosti schválila Evropská unie jednotná pravidla pro značení u dobíjecích stanic a vozidel do zásuvky (elektromobily a plug-in hybridy). Konkrétně se jedná vedle osobních vozů i o užitková vozidla, autobusy, autokary, mopedy, motocykly, tříkolky a čtyřkolky.

Cílem novely směrnice, jež upravuje zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v celé Evropské unii, je usnadnit spotřebiteli orientaci při dobíjení. Ten si jednoduše podle štítku na svém vozidle vybere dobíjecí stanici s odpovídajícím štítkem, aniž by musel mít podrobné znalosti o různých typech konektorů a dobíjecích stanic.

Štítky mají podobu černého nebo bílého šestiúhelníku, který musí mít v průměru minimálně 30 mm. U konektoru a zásuvky vozidla bude šestiúhelník černý s bílým písmem. U zásuvky dobíjecí stanice bude bílý s černým písmem a černým okrajem. Konkrétní typ rozhraní je pak určen jedním písmenem z běžné latinky. Například bílé písmeno B v černém šestiúhelníku označuje AC dobíjení s konfigurací TYP 1 a efektivní hodnotou napětí ≤ 250 V.

U vozidel jsou štítky umístěné u každé dobíjecí zásuvky a na samostatných dobíjecích kabelech. Dále informace o štítcích naleznete v návodu k obsluze vozidla nebo v elektronické příručce. To nicméně neplatí pro všechny vozy, ale pouze pro ty, jež se dostaly na trh nebo byly poprvé zaregistrovány po 20. březnu 2021, kdy vstoupila nová směrnice v platnost. U starších vozidel se jejich umisťování nedoporučuje.

Na dobíjecích stanicích pak musí být nové štítky umístěny v blízkosti všech zásuvek nebo v blízkosti uložení kabelu pro připojení vozidla. Dále štítek naleznete buď přímo na konektoru každého kabelového svazku na straně vozidla, nebo musí být umístěný v bezprostřední blízkosti tohoto konektoru. Pokud má dobíjecí stanice oddělený terminál pro volbu nabíjení či placení, tak musí být štítek i zde.

Vedle sjednocení označování si však chce Evropská komise „posvítit“ i na sjednocení platebních metod za dobíjení elektromobilů. V současné době existuje nejen u nás, ale i napříč celou Evropskou unií několik navzájem nekompatibilních způsobů plateb, což řidičům mnohdy komplikuje cestování po Evropě. V tomto případě však ještě žádné finální rozhodnutí nepadlo.

V elektromobilitě a v dalších ekologických alternativních palivech vidíme budoucnost i my v innogy. Více o naší nabídce domácích nabíjecích boxů i profesionálních nabíječek naleznete na webu www.innogyemobilita.cz.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.