Servis plynového kotle nechejte na nás, pošleme k vám odborníky

Neodborně seřízený nebo dokonce špatně fungující plynový kotel může ohrozit lidské životy. Jeho provozování také stojí víc, než pokud je kotel zcela v pořádku. Proto dodavatel plynu, společnost innogy, přišla již před časem pro své zákazníky s nabídkou pravidelného servisu plynových spotřebičů.

Lukáš Pohan, produktový manažer a specialista na servis plynových spotřebičů innogy, v rozhovoru popisuje povinnosti správného používání plynového kotle, mluví o nejčastějších poruchách a apeluje na pravidelný servis, který chrání nejen životy, ale také šetří peníze.

Společnost innogy nedodává do domácností jen plyn, svou nabídku rozšířila také o servis plynových spotřebičů. Proč?

Chceme našim zákazníkům ulehčit život a zároveň pečovat o jejich bezpečí. Poskytováním servisu jejich plynového kotle je zbavujeme starostí a zároveň jim pomáháme, aby svůj kotel provozovali bezpečně a ekonomicky.

Co je nejdůležitější pro bezpečný, správný i ekonomický provoz plynového kotle?

Přestože tomu někteří nemusejí věřit, tak optimální chod a dlouhou životnost kotle zajistí skutečně především pravidelný servis. Dobře proškolený technik seřídí kotel tak, aby docházelo k optimálnímu spalování plynu, tudíž byl jeho provoz nejen ekonomický, ale především bezpečný. Zároveň můžete pravidelným servisem předcházet také nákladným poruchám vašeho kotle.

Mluvíme-li o servisu plynových spotřebičů, lze technika od innogy využít též ke kontrole plynové trouby či varné desky?

V současnosti nabízíme službu pro plynové kotle a vybrané značky ohřívačů vody.

Jaké závady na plynových kotlích se řeší nejčastěji?

Nejtypičtější závadou bývají nadměrně zanesené tepelné výměníky kotlů. Důvodů zaneseného výměníku může být víc, například nízký tah komína, vysoká prašnost v místnosti, kde je kotel umístěný, nedostatečný přísun vzduchu či porucha ventilátoru pro odtah spalin anebo právě dlouhodobě zanedbávaný servis. Právě důkladným servisem předcházíte poruchám vašeho kotle a prodlužujete tím jeho životnost. Ještě bych upozornil, že opravy kotlů mohou být finančně náročné.

Takže díky pravidelnému servisu kotle mohu předcházet i jeho poruchám?

Ano. Pokud váš technik dělá servis kotle důkladně, může například včas zjistit blížící se nadměrné opotřebení některých součástí a tím zabránit budoucím velmi nákladným opravám.

Jak často doporučujete provádět pravidelný servis kotle a proč?

Česká legislativa přímo nestanovuje domácnostem, jak často se musí kotel servisovat. Ukládá však za povinnost provozovat kotel bezpečně, což znamená v souladu s doporučeními a postupy uvedenými výrobci. Ti většinou doporučují, i pro zachování záruky, kotel servisovat pravidelně každý rok.

Vystaví technik innogy po servisu potvrzení o servisu kotle či spotřebiče?

Zodpovědný servisní technik by měl pokaždé vystavit protokol o provedení servisu kotle. Protože v případě jeho havárie, poškození domu nebo bytu je nutné pro plnění pojišťovny předložit právě protokol o pravidelné servisní prohlídce, kterým prokazujete, že jste o kotel pečovali dle postupů výrobce a provozovali jej bezpečně.

Co všechno spadá do odborného servisu kotle?

Prvně jde o vizuální kontrolu odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu, na to navazuje kontrola hořáku. Pokud by technik objevil závody, měl by ho demontovat, vyčistit a opět namontovat. Následuje čištění spalovací komory a výměníku, kontrola stavu elektrod, tepelných izolací a těsnění hořáku, spalovací komory. Součástí je případně také kontrola a doplnění tlaku v expanzní nádobě, seřízení tlaku topného systému, kontrola a vyčištění odtoku kondenzátu a čištění sifonu. Na závěr by měl technik provést zkoušku všech bezpečnostních funkcí, včetně pojistek a termostatu, musí také ověřit těsnost připojení k plynovému rozvodu při provozním tlaku a měření teploty spalin.

Měl by si technik poradit s různými typy kotlů?

Ano, měl. Například u spotřebičů v provedení „B“, které odebírající vzduch pro hoření z prostoru umístění a spaliny odvádějí do vnějšího prostředí, se měření provádí podle normy TPG 704 01, u niž je důležité hlídat oxid uhelnatý ve spalinách a v prostoru umístění kotle, měření tahu komína.

Kolik dobře provedená kontrola kotel zabere času?

Servisní prohlídka kotle by neměla trvat méně než hodinu, běžně okolo 90 minut. Pokud je váš současný servisní technik se servisem kotle hotový za 20 minut, evidentně to nedělá dostatečně důkladně a doporučil bych poohlédnout se jinde. Případně se zeptat i u svého dodavatele energií.

Kolik kontrola obvykle stojí?

Cena důkladné revize plynového kotle se obvykle pohybuje okolo dvou tisíc korun. My v innogy například nabízíme možnost si tuto službu tzv. předplatit v měsíčních zálohách. V takovém případě není třeba hlídat, zda již nastal čas na další pravidelnou kontrolu, my jako dodavatel plynu se ozveme a vše domluvíme.

 

Upozornění
Tento článek byl publikován již před více než 3 měsíci.
Zmiňované informace o nabídce, ceně, případně o spolupráci, již nemusejí být aktuální.
O aktuálních obchodních nabídkách se ‍přesvědčte na ‍stránkách innogy.cz.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.