Šmejdům zmar: Tak už aby to hlavně bylo

Kdo že to vlastně jsou ti energetičtí šmejdi?

Kdyby někdo náhodou ještě nevěděl, ale tomu se už snad ani nechce věřit, tak vězte, že neomalení podvodníci, kteří se snaží, maskovaní úsměvy a upraveným zevnějškem, napálit a poškodit, na koho zrovna natrefí.

Opatrnost a obezřetnost se při setkání s nimi rozhodně vyplatí.

Tito obchodníci s deštěm lidem nabízejí přechod k levnějšímu dodavateli energie. Praktiky převzali od dřívějších prodejců předraženého nádobí. Ti, co jim skočí na lep a smlouvu podepíší, ovšem zaplatí mnohem víc. A při snaze odstoupit od smlouvy hrozí lidem mnohatisícové poplatky či pokuty, případně i exekuce. Asi není zapotřebí zdůrazňovat, že energošmejdi při svém „podnikání“ běžně používají nekalé obchodní praktiky, manipulativní triky a neštítí se ani hrubého vyhrožování.

Nejrizikovější je tzv. domovní prodej a podpis smlouvy mezi dveřmi, poslední dobou to nicméně šmejdi stále intenzivněji zkoušejí i po telefonu.

 Lze se setkat s triky s žárovkami a jinými dárky nabízenými jakoby zdarma. Šmejdi se prokazují falešnými průkazy nebo po domácku vytištěnými vizitkami. O jejich bezcharakternosti svědčí fakt, že nejčastěji cílí na seniory, kteří jsou při jednání s proškolenými podvodníky nejzranitelnější.

Svoji drzost předvedli i během koronavirové pandemie na jaře, když nabízeli hygienické roušky proti podpisu, ve skutečnosti se ale lidé upisovali pod smlouvu o změně dodavatele energií. Výjimečné nejsou ani případy, kdy podvodníci sami volají velkým dodavatelům energií, vydávají se za jejich zákazníky a pokoušejí se od obsluhy získat informace o konkrétních smlouvách. Mnohdy si „hrají“ i na zástupce Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a České obchodní inspekce (ČOI), případně zaměstnance pošty nebo distribučních společností. Ti všichni ale rozhodně tímto způsobem nekontrolují faktury ani neprodávají energii.

Téma energetických šmejdů rezonuje ve společnosti dlouhodobě.

Důkazem toho jsou desetitisíce stížností, kterými se permanentně zabývají ERÚ i ČOI, a v této souvislosti nařízené pokuty v řádech milionů korun. Ze statistik jasně vyplývá, že jako čím dál problematičtější se v energetice ukazují právě zprostředkovatelé.

Nedejte se!

ruka seniora s telefonemPokud jde o protišmejdskou prevenci, tak lidé by v první řadě neměli podomní prodejce vůbec pouštět k sobě domů, a jestliže v jejich místě bydliště platí zákaz takového druhu prodeje, měli by ihned informovat městskou policii nebo místní úřad. Určitě je důležité vyžádat si průkaz totožnosti a předložení oprávnění k provozování činnosti a tyto údaje si následně ověřit u dodavatele, jehož jménem se dotyčný zaštiťuje. V žádném případě by lidé neměli pod nátlakem podepisovat žádný dokument, aniž by si ho důkladně přečetli a pochopili ho. Totéž platí i o udělování plných mocí zprostředkovatelům. A když už je smlouva podepsaná, určitě je důležité si po jejím podpisu nechat kopii, případně si zapsat jméno zprostředkovatele či dodavatele pro následnou lepší identifikaci. Obezřetnost se souhlasem je rozhodně na místě také v případě nabídky elektřiny a plynu po telefonu.

Případné spory nemá cenu odkládat a je zapotřebí je řešit okamžitě. Pokud mají lidé špatnou zkušenost se zprostředkovatelem, je důležité se co nejdříve obrátit na ČOI, v případě dodavatele energií pak na ERÚ. Oba úřady si navíc mohou mezi sebou jednotlivé podněty předat. Samozřejmě pomocnou ruku nabízejí i jednotliví féroví dodavatelé, jako třeba innogy, kteří se pro své „napálené“ klienty snaží udělat maximum. Obrátit se lze na zákaznické linky s vyškolenými specialisty nebo všechny podepsané dokumenty zaslat poštou či e-mailem. Navíc většina velkých firem po obdržení výpovědí ještě obvolává své zákazníky, takže i takovým způsobem se dá problematická smlouva zachytit. A především, od smlouvy uzavřené s podomním prodejcem nebo po telefonu lidé mohou bez sankce odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření.

ruka senioraJestliže shrneme, tak všechny tyto rafinované šmejdské praktiky vrhají špatné světlo na fungování celého trhu s energiemi a nabourávají poctivý a etický vztah mezi obchodníky a jejich zákazníky. Právě proto by se novela energetického zákona, která by energošmejdům výrazně utnula tipec, hodila jako sůl. Tak snad se ji dočkáme, na tahu jsou nyní naši zákonodárci.

 

Pokud máte se šmejdy jakoukoli negativní zkušenost, můžete se o ni podělit na webu www.smejdumzmar.cz, kde se navíc dočtete spoustu zajímavých a přínosných informací k této problematice.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.