Soutěž FILMOVÉ NADACE má letos pět vítězů

Scenáristická soutěž FILMOVÉ NADACE v roce 2020 opět nabídla možnost všem zájemcům přihlásit svá díla do dvou soutěžních kategorií (hlavní kategorie a kategorie Hvězda zítřka). Letos si ocenění odneslo pět autorů z celkem 96 žadatelů za čtyři scenáristické počiny.

Přehled vítězných projektů za rok 2020

Hlavní kategorie

„Literární příprava celovečerních hraných filmů – dosud nerealizovaný scénář“

Název: Kola
Autor: Jan Němec
Nadační příspěvek: 170 000 Kč
Děj scénáře vypráví o dvou chlapcích, sedmnáctiletém Viktorovi a dvanáctiletém Andrejovi, kteří – každý z jiných pohnutek – prchají na kolech z dětského domova v Rusku. Cesta je postupně spojuje a katalyzuje jejich osobnostní vývoj. Útěk obou chlapců napříč východní a střední Evropou, jejich neuvědomělé hledání, stejně jako naděje a iluze o vlastních cílech ovšem přicházejí nejen v čase zlomu jejich fyzického dospívání, ale i v době malé schopnosti společnosti reflektovat důvody a podstatu jejich jednání a „pouti“. Empaticky napsaný scénář je nepřímou metaforou neúprosného koloběhu života vzešlého z problematického sociálního zázemí.

Název: Divočina
Autoři: Evženie Brabcová a Benjamin Tuček
Nadační příspěvek: 170 000 Kč
Hlavní postavou příběhu je Marta, která se dvěma malými dcerami opouští násilnického manžela a hledá útočiště na chatě, kde trávila s rodiči dětství. Nyní tam žije už jen její otec, s nímž má Marta komplikovaný vztah. Spolu s ní sledujeme osamělost starého muže, jeho až patologické obavy z konce světa, ale též doposud ignorovanou sílu přírody, kterou symbolicky představuje přemnožení divokých prasat. Skrz Martu lze nahlédnout do cizího, nepřátelského světa vesnice, uzavřené společnosti, kam člověk zvenčí jen stěží pronikne. Autoři přesvědčivě ztvárnili charaktery lidí ztracených při hledání smyslu svých životů či alespoň klidu, stejně jako atmosféru přicházející katastrofy, ať už ji vidí každý jinak.

Název: Poslední zhasne
Autor: Michal Hogenauer
Nadační příspěvek: 170 000 Kč
Komorní drama vypráví o sousedském konfliktu v pohraničí. Zdánlivě tuctový příběh protkaný naschvály a zlými úmysly, pramenícími z růstu mezilidských bariér, včetně katarze, nezakrývá inspiraci Franzem Kafkou. Základní kvality zobrazení jemně stylizovaného světa spočívají ve vytvoření funkční dynamiky, v maximální snaze o vyprávění obrazem, ve vytříbeném citu pro tempo-rytmus a v expresivní „kafkovské“ atmosféře. Filmové postavy jsou pečlivě vystavěné a propracované. Scénář navazuje v tom nejlepším na odkaz československé nové vlny, především těch kinematografických děl, která invenčně využívala podobenství jako prostředku ke kritické reflexi společnosti.

Kategorie Hvězda zítřka

„Literární příprava celovečerních hraných filmů – dosud nerealizovaný scénář“
pro autory, kteří do data uzávěrky nepřesáhli věk 33 let a zároveň neměli realizovaný žádný scénář celovečerního hraného filmu.

Název: Brutální vedro
Autor: Albert Hospodářský
Nadační příspěvek: 200 000 Kč
Originálně a syrově napsaný scénář vypráví současný generační příběh na pozadí konání jednoho mladého muže. Ten prožívá sérii nečekaných setkání, na první pohled vypadajících jako zacyklení náhod, pospojovaných však v pevnou výpověď o souvztažnosti všeho kolem nás. Cesta hlavní postavy svědčí o jakémsi obrození kolektivní duše, které přichází, když je nejhůř. Na jejím pozadí se tak dnešní generace přesvědčivě postuluje včetně všech kladů a záporů.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.