Teplárny musí zezelenat. Jejich budoucnost je v plynu

Tak jako celá energetika se musí změnit i výroba tepla, která stále ve více než 60 procentech spoléhá na spalování uhlí. Neustále se zpřísňující ekologické předpisy a rostoucí ceny emisních povolenek nutí provozovatele tepláren hledat čistší zdroje energie. Těch se nabízí celá řada, od obnovitelných zdrojů energie před biomasu, odpady nebo odpadní teplo až po zemní plyn a jeho zelenější alternativy biometan a syntetický metan.

Toho si je vědom i samotný stát, jenž plánuje do roku 2030 investovat do transformace energetiky a přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku 150 miliard korun z Modernizačního fondu. Celkem 40 miliard korun přitom zamíří právě do modernizace teplárenské soustavy. Odborníci se přitom shodují, že bez zemního plynu to nepůjde. Jen tak se zvládnou zajistit nové emisní limity. Není bez zajímavosti, že v České republice je zásobována teplem z tepláren více než třetina obyvatel.

Urychleně je třeba řešit změnu paliva zejména u zhruba dvou desítek menších tepláren na uhlí, které bez rychlé reakce nedokážou už za tři roky splnit nové, mnohem přísnější emisní limity. Jimi vyráběné teplo navíc vzhledem k výraznému zdražení emisních povolenek přestane být konkurenční. Pokud by tyto teplárny skončily a odpojené domácnosti by přešly k lokálním zdrojům vytápění, přesunuly by se nežádoucí emise přímo do obydlených oblastí, a to si nikdo z nás rozhodně nepřeje. Modernizace teplárenských soustav by měla v kombinaci se zemním plynem a technologií kogenerace přispět v budoucnosti mimo jiné k vyrovnávání výkyvů dodávek elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Příkladem teplárny, která se již úspěšně transformovala z uhlí na plyn, je teplárna innogy v Náchodě. Od roku 2017 jsme do spolehlivé, bezpečné a ekologické výroby tepla a optimalizace rozvodů investovali přes čtvrt miliardy korun. Výsledkem je, že Náchod se zbavil vysoké emisní zátěže, hluku a prašnosti. Oproti ročnímu spálení 900 vagonů uhlí, což odpovídá emisím ve výši dvou tun prachových částic, využíváme zemní plyn, který výrazně přispěl ke zlepšení kvality ovzduší v Náchodě a jeho okolí.

Více informací o našich aktivitách ve výrobě tepla a elektrické energie naleznete na webu innogy-energo.cz.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.