Podrobná pravidla používání innogy Karty

Obecná pravidla

 • Držitel innogy Karty musí být k datu 1. 11. 2010 nebo pozdějšímu zákazníkem v kategorii Domácnost či Maloodběr společnosti innogy Energie, s.r.o. To znamená, že zájemce musí mít k datu 1. 11. 2010, nebo pozdějšímu, uzavřenu Smlouvu o sdružených dodávkách plynu nebo elektřiny s jednou z výše uvedených společností skupiny innogy a přiděleno 10místné zákaznické číslo.
 • Použití innogy Karty je omezeno na jednu osobu, na jeden skipas, na jeden rodinný skipas a jednu vstupenku na český film denně.
 • innogy Karta je nepřenosná.
 • Slevu je možné uplatnit vždy v pokladnách nebo na pobočkách označených symbolem innogy Karta.
 • Rodinné jízdné ve SkiResortu – Černá hora – Pec je platné v areálech Černý Důl a Velká Úpa, má speciální fixní cenu a není počítáno procentuální slevou. Produkt je vytvořen speciálně pro klienty innogy, rodinné jízdné bude vydáváno po předložení innogy Karty na pokladnách u obou areálech.
 • V případě poškození innogy Karty její držitel kontaktuje zákaznickou linku.
 • innogy Karta je vydávána na dobu neurčitou. Avšak v případě ukončení smluvního vztahu držitele innogy Karty, resp. zákazníka na dodávky elektrické energie nebo zemního plynu bude platnost innogy Karty automaticky ukončena.
 • Podmínkou využití slevové nabídky je objednání karty prostřednictvím stránek www.innogykarta.cz (v programu innogy Premium*), na NONSTOP zákaznické lince innogy 800 11 33 55 nebo osobně na jakémkoliv zákaznickém centru innogy.
 • Pro úspěšný průběh objednání je nutné vyplnit následující základní údaje:
  - 10místné zákaznické číslo
  - jméno a příjmení zájemce
  - kontaktní e-mail zájemce
  - kontaktní adresu zájemce
 • Na jedno zákaznické číslo může být vydána pouze jedna innogy Karta.
 • innogy Karta je platná v okamžiku obdržení zásilky poštou.

Lyžování

 • Slevu 20 % z nesnížené ceny jednodenního skipasu lze uplatnit jednou denně v zimní sezóně v kterémkoliv ze 13 lyžařských areálů.
 • Slevu 10 % z ceny jednodenního skipasu pro rodinu lze uplatnit jednou denně v zimní sezoně v kterémkoliv z 13 lyžařských areálů. Přehled rodinných skipasů v jednotlivých areálech naleznete v Přehledu pokladen lyžařských areálů. Slevu na jednodenní skipas pro dospělého a jednodenní skipas pro rodinu nelze v jednom dni kombinovat.
 • Seznam pokladen a jejich umístění v jednotlivých lyžařských areálech.
 • V lyžařských areálech je možné uplatnit innogy Kartu maximálně 10x za zimní sezónu.

Cestování

 EXIM TOURS FISCHER  NEV-DAMA 
 First moment  Last moment First moment  Last moment  Katalog  Last moment 
 6 %  6 % 6 %   6 %  6 % 6 % 
 Sleva se vztahuje pouze na jednu osobu, která je objednavatelem zájezdu a současně i cestuje.

Slevy u CK FISCHER a EXIM tours

 • Slevy se poskytují ze základní ceny zájezdu bez fakultativních služeb a pojištění pro všechny produktové řady, včetně Dynamics, Exotika a poznávací zájezdy.
 • Sleva je poskytována pouze objednavateli smlouvy, který je účastníkem zájezdu.
 • Je nutné se vždy prokázat innogy Kartou. Tento doklad je třeba naskenovat a přiložit k cestovní smlouvě do digitálního archivu.
 • O slevu lze zažádat nejpozději při rezervaci zájezdu před sepsáním smlouvy o zájezdu.
 • Slevu lze kombinovat s bonusem z karty stálého zákazníka EXIM tours (pouze u zájezdů s touto cestovní kanceláří) a také s dárkovým poukazem určeným pro koupi zájezdu.
 • Slevu však NENÍ MOŽNÉ uplatnit na dětské ceny, na nákup samostatné letenky, nelze je kombinovat s jinými slevami, marketingovými akcemi, či ji není možné kombinovat u zájezdu hrazeného benefity či jinými ceninami.
 • Slevy lze uplatnit na pobočkách označených samolepkou s obrázkem innogy Karty. Slevy nelze uplatnit u provizních prodejců.

Slevy u CK NEV-DAMA

 • ZIMA: slevy se poskytují z celkové ceny zájezdu vyjma fakultativně dokupovaných skipasů a autobusové dopravy.
 • LÉTO: slevy se poskytují z celkové ceny zájezdu vyjma všech fakultativních služeb.
 • Sleva je poskytována pouze objednavateli smlouvy, který je účastníkem zájezdu.
 • Je nutné se vždy prokázat innogy Kartou. Tento doklad je třeba naskenovat a přiložit k cestovní smlouvě do digitálního archivu.
 • O slevu lze zažádat nejpozději při rezervaci zájezdu před sepsáním smlouvy o zájezdu.
 • Slevu však NENÍ MOŽNÉ kombinovat s jinými slevami, marketingovými akcemi, či ji není možné kombinovat u zájezdu hrazeného benefity či jinými ceninami.
 • Slevy lze uplatnit na pobočkách označených samolepkou s obrázkem innogy Karty. Slevy nelze uplatnit u provizních prodejců.

Film

 • Slevu 40 Kč z nesnížené ceny filmové vstupenky lze uplatnit jen jednou denně.
 • Na stejný český film do stejného kina může jít držitel innogy Karty vícekrát.
 • Ve všech kinech sítě multikin CineStar, včetně v budoucnu otevřených multikin, a v kině Golden Apple Cinema Zlín je držiteli innogy Karty poskytnuta sleva na cenu jedné vstupenky na jakýkoliv český film mimo pondělí (v případě sítě multikin CineStar) a mimo úterý (v případě multikina Golden Apple Cinema Zlín).

Svět techniky, Dolní oblast Vítkovice

 • Po předložení innogy Karty na recepci Světa techniky (Adresa: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava – Vítkovice) může držitel karty čerpat slevu 20 % na vstupné do Dolní ‍oblasti ‍Vítkovice a Světa ‍techniky. Slevu lze uplatnit při koupi vstupenek pro maximálně 6 osob, z nichž jedna musí být držitelem innogy ‍Karty. Do Dolní ‍oblasti ‍Vítkovice a ‍Světa ‍techniky může držitel karty vyrazit vícekrát za rok.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.