innogy a AOP: pomáháme vám ve finančních potížích

Na energetickém trhu zažíváme skutečně turbulentní období, kdy ceny elektřiny a plynu lámou jeden smutný rekord za druhým.

Nejprve se loni v říjnu dostaly ze dne na den bez jakéhokoli varování a zcela bez své viny do potíží statisíce spotřebitelů po ukončení činnosti skupiny Bohemia Energy a dalších menších dodavatelů. Nyní ceny opět rostou v důsledku ruského útoku na Ukrajinu. Samotné mezinárodní napětí a následně dnešní válečný konflikt, ženou ceny energií i nadále vzhůru. Zákazníci innogy, ale i všech dalších dodavatelů napříč trhem jsou tak často konfrontováni s vyššími účty za odebranou energii. Pro některé to může znamenat finanční problémy.

Společně s Asociací občanských poraden (AOP) jsme v innogy připravili stručný návod s konkrétními radami, jak tuto mnohdy obtížně řešitelnou životní situaci zvládnout. Na našich webových stránkách nabízíme ucelený přehled všech sociálních dávek a příspěvků včetně podrobností k jejich získání. Pro úplnost zde naleznete také kontakty na pobočky spolupracujících občanských poraden a na úřady státní správy, kam se můžete se svými žádostmi obrátit.

Základní podmínkou je nezůstávat v režimu dodavatele poslední instance (DPI) do poslední možné chvíle, ale uzavřít standardní smlouvu s vybraným dodavatelem energie. V takovém případě můžete na Úřadu práce ČR požádat o mimořádnou okamžitou pomoc spojenou s vyúčtováním od DPI. Úřad práce žádosti nejen přijímá, ale také rozhoduje o vyplacení dávky. Při posuzování se berou v úvahu jak příjmy žadatele a všech osob ve společné domácnosti, tak se zohledňují například i náklady na bydlení. K úsporám žadatele a všech společně posuzovaných osob se pak nepřihlíží až do výše dvojnásobku životního minima.

 

Dostali jste se kvůli ceně energií do ‍problémů?

  • Skončil váš dodavatel energií a ‍nevíte, jak dál?
  • Zvýšily se vám ceny plynu a ‍elektřiny?
  • Máte problémy s ‍úhradou záloh či ‍nedoplatků?

Splátkový kalendář nebo pomoc se získáním dávek

Jednorázová dávka je vhodná pro ty, kteří dosud pomoc nepotřebovali. Stále více lidí z nízkopříjmových skupin, ať už se jedná například o seniory nebo matky samoživitelky, se potýká s nedostatkem peněz na běžný chod domácnosti dlouhodobě. Pro ně může být za situace, kdy tu máme rostoucí inflaci a zdražuje vše, jakýkoli růst cen energií nezvládnutelný.

Pro získání příspěvku na bydlení je podle současných pravidel nezbytné splnit několik základních podmínek. Žadatel či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy nebo je vlastníkem obývané nemovitosti, případně je členem bytového družstva. Současně však 30 % příjmů (v Praze 35 %) nestačí na úhradu nákladů na bydlení a stejný podíl příjmů je nižší než tzv. normativní náklady na bydlení. To jsou v podstatě průměrné celkové náklady na bydlení, které se liší v závislosti na velikosti obce a počtu členů domácnosti. Více informací o jednorázové pomoci i o příspěvku na bydlení naleznete webu www.uradprace.cz.

Nemusíte vše řešit sami. V případě, že jste se do takové situace dostali, jsme my v innogy připraveni se s vámi individuálně domluvit na splátkovém kalendáři. Můžeme vám také doporučit konkrétní energetická úsporná řešení. Experti na sociální práci v poradnách vám pak pomohou s přípravou podkladů pro získání konkrétních dávek. Mapu poraden sdružených v AOP pak naleznete na webu www.obcanskeporadny.cz/cs/poradny.

Asociace občanských poraden
Asociace občanských poraden (AOP) je nezisková organizace, jež poskytuje podporu lidem ve ‍složitých životních či ‍finančních situacích. Pomáhá svým klientům zorientovat se v ‍sociálněprávní oblasti a ‍připravit podklady nezbytné pro ‍získání konkrétních sociálních dávek.
Asociace nabízí bezplatně své konzultační služby v ‍síti 34 ‍členských občanských poraden a na ‍dalších 49 ‍odloučených pracovištích na ‍území celé České republiky.

Partnerem projektu AOP na ‍pomoc lidem postiženým energetickou krizí je společnost innogy, která zajišťuje spolehlivé a ‍férové dodávky elektřiny a ‍zemního plynu.

www.obcanskeporadny.cz

Každá situace je řešitelná

Pamatujte si, že jednoznačně to nejhorší, co můžete udělat, je uzavírání zdánlivě výhodných půjček od nebankovních institucí, které vás mohou dostat do dluhové spirály. Velký pozor si rovněž dejte na nekalé praktiky tzv. energetických šmejdů.

Držte se, jsme s vámi.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.