Dodavatelé

Poslání nákupu innogy

// Show this page in English


Řízení rizik

Společnosti innogy v České republice využívají jasná pravidla pro řízení kreditních rizik. Cílem je pokrytí možných rizik vzniklých z dodavatelsko-odběratelských vztahů a rovněž prohloubení spolupráce se spolehlivými a kvalitními dodavateli společností innogy v České republice.

Při posouzení bonity dodavatelů společnosti innogy spolupracují se společnostmi Bisnode Česká republika, a.s. a Crefoport s.r.o. Všechny dodavatele žádáme, aby ve vlastním zájmu poskytli potřebnou součinnost, spočívající ve sdělení relevantních informací pro zpracování aktuálního indexu bonity/ratingu. Toto je důležité zejména v případě, kdy ve sbírce listin na webu justice.cz nejsou zveřejněny veškeré, zákonem stanovené, údaje (účetní závěrky, atd.).

Konkrétními pravidla a požadavky budou součástí výběrových řízení společností innogy. Více informací případně poskytne odpovědný nákupčí.

innogy klade důraz na kvalitu

Společnost innogy se dlouhodobě zaměřuje na poskytování svých produktů ve vysoké kvalitě a s maximální spolehlivostí. Tuto strategii však lze naplnit pouze za předpokladu kvality a spolehlivosti celého dodavatelského řetězce. Proto při výběru našich partnerů zohledňujeme úroveň kvality dodávaných služeb. Doposud se hodnocení kvality dodávek promítalo pouze do procesu schvalování dodavatelů, kteří jsou vyzýváni k účasti ve výběrových řízeních. Nyní budeme navíc kvalitu oceňovat, tj. rozhodli jsme se kvalitu zahrnout do hodnocení nabídek ve výběrových řízeních, ve kterých můžeme kvalitu vyhodnotit. Jinými slovy, kvalitní dodavatel může zvítězit ve výběrovém řízení přesto, že jeho nabídková cena bude vyšší než cena méně kvalitního konkurenta.

Věříme, že právě vy, kteří na kvalitu dbáte, vnímáte stejně jako my důležitost a správnost tohoto přístupu, která povede k prohloubení dlouhodobých partnerských vztahů a vzájemné důvěry.

innogy standardizuje platební podmínky

Dnem 1. září 2014 byla u společností innogy v České republice zahájena standardizace platebních podmínek. Od uvedeného dne jsme začali od dodavatelů požadovat prodloužení splatnosti faktur ze 30 na 60 dnů od doručení faktury.

Postupné zavádění prodloužených platebních podmínek spočívá v jejich uvádění v nově zahajovaných výběrových řízeních a nově vytvářených jednorázových objednávkách. U nákupních dokladů vystavených a doručených dodavatelům před termínem 1. 9. 2014 zůstávají v platnosti původní platební podmínky. Totéž se týká smluv uzavřených před 1. 9. 2014, kde rovněž zůstávají zachovány původní platební podmínky, pokud se s dodavateli následně nedohodneme jinak. V případě evidence nových dodavatelů do systémů innogy bude primárně uváděna splatnost 60 dnů od doručení faktury. Požadavek na jinou splatnost bude muset být odůvodněn a schválen.

Posláním nákupu je přinášet innogy dlouhodobý obchodní přínos efektivní realizací nákupních procesů v souladu s příslušnými externími a interními normami. Naším cílem je vytváření a rozvoj oboustranně výhodné a dlouhodobé spolupráce na bázi strategického partnerství. Chceme sdílet naše firemní hodnoty a vysoké standardy a profesionalitu nákupu.

  • Vytváříme transparentní obchodní vztahy založené na principu fair play a vzájemném respektu.
  • Předvídáme změny, které mohou mít na naši činnost dopad, a využíváme každé příležitosti.
  • Dbáme na profesionalitu, odbornost, ochotu a schopnost spolupracovat.
  • Orientujeme se na výsledek – kvalita za dobrou cenu. Průběžně inovujeme své nástroje a techniky.
  • Spolupracujeme se zákazníkem a pro-aktivně naplňujeme jeho potřeby, požadavky a očekávání.

Naši dodavatelé hrají důležitou roli při naplňování našeho poslání a při udržování naší pozice spolehlivého dodavatele energie se zajištěním vysoké bezpečnosti provozu energetických zařízení. To vyžaduje spolupráci s těmi dodavateli v oboru, kteří nám jsou schopni nabídnout nejvýhodnější podmínky. Kvalita, spolehlivost a efektivita pro nás mají prvořadý význam

Z důvodu zajištění maximální kvality dodávek a služeb provádíme pravidelné hodnocení našich dodavatelů z hlediska výkonnosti, kvality dodávek a celkové úrovně spolupráce. Se svými dodavateli se snažíme vzájemnou spolupráci dále rozvíjet. Zároveň však máme zájem i o spolupráci s novými obchodními partnery.

Kontakt

Nákup pro společnosti innogy v ČR zajišťuje společnost innogy Česká republika a.s. s hlavním sídlem v Praze a lokálními pracovišti po celé České republice.

Kontakt

innogy Česká republika a.s.
Limuzská 3135/12
10098 Praha 10 - Strašnice

nakup@innogy.cz

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.