Pomáháme

Podporujeme

Společnosti skupiny innogy patří mezi nejvýznamnější partnery a dárce v České republice. innogy je nedílnou součástí prestižního festivalu Pražské jaro nebo Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

Na konci roku 2005 byly zahájeny dva dlouhodobé projekty zaměřené na podporu kultury – českého filmu a sportu – českého lyžování. Na tyto aktivity a další charitativní pomoc ročně společnosti skupiny innogy v České republice rozdělují více než 100 milionů korun.

Humanitární činnost innogy se zaměřuje zejména na pomoc dětem, seniorům a zdravotně handicapovaným. Tuto charitativní podporu společnost poskytuje hlavně prostřednictvím neziskových organizací a renomovaných nadací.

innogy – energie českého filmu

innogy je spolehlivým zdrojem energie pro český film. Ročně investuje více než 25 milionů korun na pomoc kinematografii, dokumentaristice, literární přípravě či budoucím filmařům. Kompletní a aktuální informace o projektu najdete vždy na www.innogykarta.cz.

innogy - energie českého lyžování

Jedinečný projekt na podporu rozvoje rekreačního lyžování. Prioritou je zvýšení bezpečnosti lyžařů na českých horách. innogy přispívá k vybudování systému aktivních i pasivních bezpečnostních prvků na úrovni mezinárodních standardů. Kompletní a aktuální informace o projektu najdete vždy na www.innogykarta.cz.

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro

Spolupráce s tímto nejprestižnějším hudebním festivalem v České republice trvá od roku 1995 a je založena na podpoře kvality a profesionality. Podpora Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro je vyjádřením našeho respektu k tradici, jež vede k zachování rozmanitosti českého a evropského kulturního bohatství. Více informací o festivalu najdete na www.festival.cz.


nahoru