Pomáháme

Podporujeme

innogy patří mezi nejvýznamnější partnery a dárce v České republice. innogy je již více než 20 let nedílnou součástí prestižního festivalu Pražské jaro nebo Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

Na konci roku 2005 byly zahájeny dva dlouhodobé projekty zaměřené na podporu kultury – českého filmu a sportu – českého lyžování. Na tyto aktivity a další charitativní pomoc ročně společnosti innogy v České republice rozdělují více než 100 milionů korun.

Charitativní činnost innogy se zaměřuje zejména na pomoc dětem, seniorům a zdravotně hendikepovaným spoluobčanům. Podporu poskytuje ve spolupráci s renomovanými nadacemi. Již řadu let spolupracuje s Chartou 77/Kontem Bariéry, Nadací Naše dítě, Nadací rozvoje občanské společnosti a Životem 90. Prostřednictvím zaměstnanců a jejich dobrovolnické činnosti, projektem innogy Companius, podporuje další neziskové organizace v oblasti sportu, kultury, výchovy a vzdělávání, ekologie a sociální. Podmínkou je vždy aktivní a bezúplatná práce zaměstnanců innogy v těchto organizacích.

innogy – energie českého filmu

innogy je spolehlivým zdrojem energie českého filmu. Ročně investuje více než 25 milionů korun na pomoc kinematografii, dokumentaristice, literární přípravě či budoucím filmařům. Kompletní a aktuální informace o projektu najdete vždy na www.innogykarta.cz.

innogy - energie českého lyžování

Jedinečný projekt na podporu rozvoje rekreačního lyžování. Prioritou je zvýšení bezpečnosti lyžařů na českých horách. innogy přispívá k vybudování systému aktivních i pasivních bezpečnostních prvků na úrovni mezinárodních standardů. Kompletní a aktuální informace o projektu najdete vždy na www.innogykarta.cz.

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro

Spolupráce s tímto nejprestižnějším hudebním festivalem v České republice trvá od roku 1995 a je založena na podpoře kvality a profesionality. Je vyjádřením respektu innogy k tradici, jež vede k zachování rozmanitosti českého a evropského kulturního bohatství. Více informací o festivalu najdete na www.festival.cz.


nahoru