Ceníky a obchodní podmínky
pro podnikatele 

Chcete nabídku dle vlastní spotřeby?
Zjistěte si v kalkulátoru aktuální nabídku plynu nebo elektřiny.
Pro zobrazení ceníku konkrétního produktu nebo obchodních podmínek vyberte místo, produkt a ‍období.

Plyn

S účinností od ‍1. ‍1. ‍2024 vydává společnost innogy Veřejný přislib přiznání speciální slevy z ‍komoditní ceny plynu a ‍elektřiny. Stávajícím zákazníkům se ‍smluvní cenou v ‍roce 2024 vyšší, než byl vládou stanovený cenový strop pro ‍rok 2023, tak innogy snižuje cenu na ‍úroveň cenového stropu z ‍roku 2023. Konečná cena pro ‍rok 2024 je 3 ‍025 ‍Kč/MWh včetně ‍DPH (2 ‍500 ‍Kč/MWh bez ‍DPH). Podrobnosti a ‍podmínky naleznete ve ‍veřejném příslibu.

S ‍platností od ‍1. ‍10. ‍2023 snižuje společnost innogy ceny produktu plyn Standard. Pro informaci uvádíme porovnání stávajících a ‍nových jednotkových cen tohoto produktu. Pro zákazníky, kteří nejpozději do 31. ‍12. ‍2022 včetně uzavřeli platnou smlouvu o ‍sdružených službách dodávky plynu s ‍produktem/Ceníkem plyn Standard na ‍dobu neurčitou, uvádíme navíc porovnání stávajících a ‍nových jednotkových cen se ‍zohledněním veřejného příslibu přiznání speciální slevy účinného od 1. ‍2. ‍2023, který je ke dni 30. ‍9. ‍2023 zrušen.
Pro zobrazení konkrétního ceníku produktu plyn Standard platného od ‍1. ‍10. ‍2023 dle místa vašeho odběru použijte vyhledávací lištu výše.  

Informace pro zákazníky – maloodběratele/podnikatele s ‍roční spotřebou nad ‍63 ‍MWh/rok (plyn) nebo ‍spotřebou 30 ‍MWh/rok (elektřina)
Aktuální situace na trhu způsobila velký zájem podnikatelů s ‍vyššími spotřebami energií o ‍produkty určené pro prodej zákazníkům domácnost/maloodběratel (podnikatel). Z ‍tohoto důvodu omezuje innogy Energie, ‍s.r.o., nabídku k ‍uzavření smlouvy/dodatku na ‍dodávku plynu nebo elektřiny přesahující výše uvedené limity roční spotřeby komodity (platí pro součet roční spotřeby všech odběrných míst zákazníka) u ‍všech produktových řad určených pro prodej kategorii zákazníků domácnost/maloodběratel (podnikatel). V ‍případě, že dojde k ‍distančnímu uzavření smlouvy, vyhrazuje si innogy Energie, ‍s.r.o., právo od ‍takové smlouvy odstoupit, o ‍čemž bude zákazník informován ve ‍lhůtě 15 ‍dnů od ‍doručení takové smlouvy. V ‍případě poptávky energií nad ‍určený limit kontaktujte innogy, rádi připravíme individuální nabídku.

Informace pro ‍zákazníky innogy se ‍smlouvou o ‍sdružených službách dodávky plynu
Na ‍základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. ‍4/2023 ze ‍dne 29. ‍listopadu ‍2023 dochází s ‍účinností od ‍1. ‍ledna ‍2024 ke ‍změně regulovaných cen souvisejících s ‍dodávkou plynu.
Bližší informace o ‍předpokládaném dopadu do ‍celkových cen za ‍dodávku plynu lze získat z ‍tiskové zprávy Energetického regulačního úřadu a z cenového rozhodnutí č. ‍4/2023 uveřejněného na ‍stránkách ‍ERÚ.
Změny regulovaných složek ceny nejsou v ‍dispozici obchodníků s ‍energiemi, a ‍tudíž samy o ‍sobě nezakládají právo zákazníků na ‍odstoupení od ‍smluv podle energetického zákona.

Vysvětlení, z čeho se skládá cena plynu 

Elektřina

S ‍účinností od ‍1. ‍1. ‍2024 vydává společnost innogy Veřejný přislib přiznání speciální slevy z ‍komoditní ceny plynu a ‍elektřiny. Stávajícím zákazníkům se ‍smluvní cenou v ‍roce 2024 vyšší, než byl vládou stanovený cenový strop pro ‍rok 2023, tak innogy snižuje cenu na ‍úroveň cenového stropu z ‍roku 2023. Konečná cena pro ‍rok 2024 je 6 ‍050 ‍Kč/MWh včetně ‍DPH (5 ‍000 ‍Kč/MWh bez ‍DPH). Podrobnosti a ‍podmínky naleznete ve veřejném příslibu.

S platností od ‍1. ‍12. ‍2023 snižuje společnost innogy ceny produktu elektřina Standard a elektřina Energo Standard. Pro ‍informaci uvádíme porovnání stávajících a ‍nových jednotkových cen produktu elektřina Standard a elektřina Energo Standard. Pro ‍zákazníky, kteří nejpozději do ‍31. ‍12. ‍2022 včetně uzavřeli platnou smlouvu o ‍sdružených službách dodávky elektřiny s ‍produktem/Ceníkem elektřina Standard a ‍elektřina Energo Standard na ‍dobu neurčitou, uvádíme navíc porovnání stávajících a ‍nových jednotkových cen se ‍zohledněním veřejného příslibu přiznání speciální slevy pro ‍produkt elektřina Standard a elektřina Energo Standard účinného od ‍1. ‍3. ‍2023, který byl ke ‍dni 30. ‍11. ‍2023 zrušen.
Pro zobrazení konkrétního ceníku produktu elektřina Standard nebo elektřina Energo Standard platného od ‍1. ‍12. ‍2023 dle místa vašeho odběru použijte vyhledávací lištu výše.

Informace pro zákazníky – maloodběratele/podnikatele s ‍roční spotřebou nad ‍63 ‍MWh/rok (plyn) nebo ‍spotřebou 30 ‍MWh/rok (elektřina)
Aktuální situace na trhu způsobila velký zájem podnikatelů s ‍vyššími spotřebami energií o ‍produkty určené pro prodej zákazníkům domácnost/maloodběratel (podnikatel). Z ‍tohoto důvodu omezuje innogy Energie, ‍s.r.o., nabídku k ‍uzavření smlouvy/dodatku na ‍dodávku plynu nebo elektřiny přesahující výše uvedené limity roční spotřeby komodity (platí pro součet roční spotřeby všech odběrných míst zákazníka) u ‍všech produktových řad určených pro prodej kategorii zákazníků domácnost/maloodběratel (podnikatel). V ‍případě, že dojde k ‍distančnímu uzavření smlouvy, vyhrazuje si innogy Energie, ‍s.r.o., právo od ‍takové smlouvy odstoupit, o ‍čemž bude zákazník informován ve ‍lhůtě 15 ‍dnů od ‍doručení takové smlouvy. V ‍případě poptávky energií nad ‍určený limit kontaktujte innogy, rádi připravíme individuální nabídku.

Informace pro ‍zákazníky innogy se ‍smlouvou o ‍sdružených službách dodávky elektřiny
Na ‍základě cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5, ‍6/2023 ze ‍dne ‍29. ‍listopadu ‍2023 dochází s ‍účinností od ‍1. ‍ledna ‍2024 ke ‍změně regulovaných cen souvisejících s ‍dodávkou elektřiny. Bližší informace o ‍předpokládaném dopadu do ‍celkových cen za ‍dodávku elektřiny lze získat z ‍tiskové zprávy Energetického regulačního úřadu a ‍z ‍cenových rozhodnutí č. ‍5/2023 a č. ‍6/2023 uveřejněných na ‍stránkách ‍ERÚ.
Změny regulovaných složek ceny nejsou v ‍dispozici obchodníků s ‍energiemi, a ‍tudíž samy o ‍sobě nezakládají právo zákazníků na ‍odstoupení od ‍smluv podle energetického zákona.

Vysvětlení, z čeho se skládá cena elektřiny

Ostatní

Zjistěte si aktuální nabídku 
plynu nebo elektřiny

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.