Potřebujete kalkulaci dle ‍vaší spotřeby?
Zjistěte si v ‍kalkulátoru nabídky elektřiny nebo plynu

Ceníky a obchodní podmínky - podnikatelé

Zemní plyn

S ‍platností od ‍20. ‍11. ‍2021 mění společnost innogy ceny produktu plyn Standard. Pro informaci uvádíme porovnání stávajících a ‍nových jednotkových cen tohoto produktu.

Pro zobrazení konkrétního ceníku produktu plyn Standard platného od 20. ‍11. ‍2021 dle místa vašeho odběru použijte vyhledávací lištu výše.

 

Oznámení pro zákazníky v režimu dodavatele poslední instance (dále jako "DPI")

Pro zákazníky v ‍režimu dodavatele poslední instance podle § ‍12a zákona č. ‍458/2000 ‍Sb., kteří jsou připojení k ‍distribuční soustavě GasNet, ‍s.r.o., jejichž dodávka probíhá nebo bude probíhat s ‍produktem plyn ‍DPI oznamujeme, že dochází ke ‍změně obchodní složky ceny.  Nový ceník je ‍platný a ‍účinný od ‍16. ‍10. ‍2021. Tento ceník může být bez dalšího nahrazen v ‍budoucnosti vydaným novým ceníkem (s ‍účinností i ‍pro již probíhající dodávky). Pro zobrazení konkrétního ceníku produktu plyn DPI použijte sekci ceníky a ‍obchodní podmínky odpovídající kategorii (Domácnosti/Podnikatelé) a ‍vyhledávací lištu pro ‍distribuční zónu GasNet.
Poplatky v ‍Ceníku služeb jsou obdobou poplatků za ‍nestandardní úkony, které hradí i ‍smluvní zákazníci. Budou účtovány jen v ‍případě, že si službu zákazník vyžádá nebo dojde-li k ‍porušení platebních povinností.


Informace pro zákazníky – maloodběratele/podnikatele s ‍roční spotřebou nad ‍63 ‍MWh/rok (plyn) nebo spotřebou 30 ‍MWh/rok (elektřina)

Aktuální situace na trhu (dramaticky rostoucí velkoobchodní cena a ‍problémy významných konkurenčních dodavatelů energií s ‍dodávkou zákazníkům za ‍nasmlouvané ceny) způsobila enormní zájem podnikatelů s ‍vyššími spotřebami energií o ‍produkty určené pro prodej zákazníkům domácnost/maloodběratel (podnikatel). S ‍účinností od ‍27. ‍9. ‍2021 proto omezuje innogy Energie, ‍s.r.o., nabídku k ‍uzavření smlouvy/dodatku na ‍dodávku plynu nebo elektřiny přesahující výše uvedené limity roční spotřeby komodity (platí pro součet roční spotřeby všech odběrných míst zákazníka) u ‍všech produktových řad určených pro prodej kategorii zákazníků domácnost/maloodběratel (podnikatel). Až ‍do ‍odvolání nebudou smlouvy/dodatky s ‍těmito parametry uzavírány/akceptovány. V ‍případě, že dojde k ‍distančnímu uzavření smlouvy, vyhrazuje si innogy Energie, ‍s.r.o., právo od ‍takové smlouvy odstoupit, o ‍čemž bude zákazník informován ve ‍lhůtě 15 ‍dnů od ‍doručení takové smlouvy. V ‍případě poptávky energií nad určený limit kontaktujte innogy, rádi připravíme individuální nabídku.

 

Informace pro ‍zákazníky innogy se ‍smlouvou o ‍sdružených službách dodávky plynu

Na ‍základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. ‍8/2020 ze ‍dne 27. ‍listopadu ‍2020 dochází s ‍účinností od ‍1. ‍ledna ‍2021 ke ‍změně regulovaných cen souvisejících s ‍dodávkou plynu. Bližší informace o ‍předpokládaném dopadu do ‍celkových cen za ‍dodávku plynu lze získat z ‍tiskové zprávy Energetického regulačního úřadu a‍ ‍z ‍cenového rozhodnutí č. ‍8/2020 uveřejněného na ‍stránkách ‍ERÚ.


Změny regulovaných složek ceny nejsou v ‍dispozici obchodníků s ‍energiemi, a ‍tudíž samy o ‍sobě nezakládají právo zákazníků na ‍odstoupení od ‍smluv podle energetického zákona.

 

Vysvětlení, z čeho se skládá cena plynu 

Elektřina

Informace pro zákazníky – maloodběratele/podnikatele s ‍roční spotřebou nad ‍63 ‍MWh/rok (plyn) nebo spotřebou 30 ‍MWh/rok (elektřina)

Aktuální situace na trhu (dramaticky rostoucí velkoobchodní cena a ‍problémy významných konkurenčních dodavatelů energií s ‍dodávkou zákazníkům za ‍nasmlouvané ceny) způsobila enormní zájem podnikatelů s ‍vyššími spotřebami energií o ‍produkty určené pro prodej zákazníkům domácnost/maloodběratel (podnikatel). S ‍účinností od ‍27. ‍9. ‍2021 proto omezuje innogy Energie, ‍s.r.o., nabídku k ‍uzavření smlouvy/dodatku na ‍dodávku plynu nebo elektřiny přesahující výše uvedené limity roční spotřeby komodity (platí pro součet roční spotřeby všech odběrných míst zákazníka) u ‍všech produktových řad určených pro prodej kategorii zákazníků domácnost/maloodběratel (podnikatel). Až ‍do ‍odvolání nebudou smlouvy/dodatky s ‍těmito parametry uzavírány/akceptovány. V ‍případě, že dojde k ‍distančnímu uzavření smlouvy, vyhrazuje si innogy Energie, ‍s.r.o., právo od ‍takové smlouvy odstoupit, o ‍čemž bude zákazník informován ve ‍lhůtě 15 ‍dnů od ‍doručení takové smlouvy. V ‍případě poptávky energií nad určený limit kontaktujte innogy, rádi připravíme individuální nabídku.

 

S platností od 1. 11. 2020 mění společnosti innogy ceny produktu "elektřina Standard" a ‍produktů s ‍ceníkem elektřina Standard v ‍distribuční zóně ČEZ ‍Distribuce, ‍a. ‍s. Pro informaci uvádíme porovnání stávajících a ‍jednotkových cen:

Pro zobrazení konkrétního ceníku dle vašeho místo odběru pro produkt "elektřina Standard" platného od 1. ‍11. ‍2020 použijte vyhledávací lištu výše.

Informace pro ‍zákazníky innogy se ‍smlouvou o ‍sdružených službách dodávky elektřiny

Na ‍základě cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. ‍9, ‍10/2020 ze ‍dne ‍27. ‍listopadu ‍2020 dochází s ‍účinností od ‍1. ‍ledna ‍2021 ke ‍změně regulovaných cen souvisejících s ‍dodávkou elektřiny. Bližší informace o ‍předpokládaném dopadu do ‍celkových cen za ‍dodávku elektřiny lze získat z ‍tiskové zprávy Energetického regulačního úřadu a ‍z ‍cenových rozhodnutí č. ‍9/2020 a č. ‍10/2020 uveřejněných na ‍stránkách ‍ERÚ.

Změny regulovaných složek ceny nejsou v ‍dispozici obchodníků s ‍energiemi, a ‍tudíž samy o ‍sobě nezakládají právo zákazníků na ‍odstoupení od ‍smluv podle energetického zákona.

Vysvětlení, z čeho se skládá cena elektřiny

Ostatní

Rádi vám pomůžeme, smlouvu vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Rádi vám pomůžeme, smlouvu vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné - jste v pořadí

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.